Politiek kibbelt na over nieuw grondbeleid

Door Harry Schipper – Al dagen achtereen vangen de Harderwijkse politieke partijen elkaar vliegen af als het gaat om de invulling van het actieve grondbeleid dat de gemeente de komende jaren wil voeren. Voornaamste doel ervan is om in Harderwijk en Hierden woningen te kunnen bouwen waaraan dringend behoefte is.

De verkiezingen zijn pas over twee jaar, maar nu al lijken social media als Facebook, Instagram en Twitter te zijn veranderd in een strijdtoneel waar de politieke partijen met hun argumenten strijden om de gunst van de kiezer. Daarbij wordt over en weer nog nèt niet met modder gegooid.

Waar de Harderwijkse gemeenteraad de laatste jaren opviel door een brede consensus waarbij coalitiepartijen open stonden voor voorstellen vanuit de oppositie - en andersom, lijkt daar nu kentering in te zijn gekomen.

Aanleiding daartoe vormt dus de actieve grondpolitiek die de gemeente wil gaan voeren. De gemeente gaat bouwgrond kopen (en verkopen) om daarmee projectontwikkelaars die het anders niet hadden aangedurfd aan te moedigen daarop toch bepaalde typen huizen te bouwen. Projectontwikkelaars komen doorgaans met bouwplannen voor dure huizen, omdat daarmee (de meeste) winst kan worden gemaakt. De gemeente wil juist snel huizen (laten) bouwen waaraan momenteel veel behoefte is: goedkope woningen voor starters en sociale woningbouw. De zogeheten woonvisie, die de gemeenteraad eerder al heeft vastgesteld, is daarbij leidend.

Vorige week ging de gemeenteraad akkoord met de nieuwe grondpolitiek. Maar de raad wil wel een vinger aan de pols, omdat de gemeente met de aankoop van bouwgrond vaak meteen ook grote financiële risico’s loopt: vooral als het economisch minder gaat kan de gemeente grote verliezen lijden. Wethouder Jeroen de Jong beloofde de raad weliswaar dat telkens bij grondaankopen de raad erbij wordt betrokken en groen licht moet geven, maar voor een aantal partijen was die belofte niet helder genoeg. Zo dienden de VVD en Harderwijk Anders een motie in om te onderzoeken hoeveel miljoen de gemeente maximaal kan uitgeven aan grondaankopen zonder dat er van anderen geld geleend hoeft te worden en er problemen van komen. De motie kreeg unaniem steun.

Oppositiepartijen PvdA, Gemeentebelang en GroenLinks wilden met een motie bereiken dat het nieuwe grondbeleid actief wordt ingezet om de bouw van met name betaalbare huurwoningen mogelijk te maken. Vooral in de echt goedkope categorie. Hun motie kreeg geen enkele steun van de andere partijen. Die vonden de belofte van de wethouder voldoende, dat de gemeentelijke grondaankopen worden ingezet om ‘meer balans’ te brengen in het Harderwijkse woningaanbod.

Gemeentebelang en Harderwijk Anders dienden samen ook nog een motie in om te onderzoeken of het uitgeven van grond in erfpacht, gecombineerd met een starterslening , een goede mogelijkheid is om vooral jonge starters aan een woning van minder dan 250.000 euro te helpen. Deze motie kreeg raadsbrede steun.

GroenLinks probeerde met een motie dat er binnen tien jaar meer bomen en natuurlijk beheerd groen in Harderwijk komen, maar nadat wethouder De Jong aangaf dat dit beter via het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte geregeld kan worden, kreeg GL hiervoor enkel steun van de PvdA en werd de motie dus verworpen.