​Plantagekerk inleverpunt voor de Voedselbank Harderwijk

Velen hamsteren en daardoor blijft er voor de voedselbanken weinig over. Door sluiting van de kerken is ook daar de wekelijkse inzameling van producten tot stilstand gekomen.

De Plantagekerk aan de Stationslaan (ingang achterzijde) biedt zich aan als inleveradres.

Zo lang als nodig kan iedereen er op woensdag en donderdag tussen 19 en 20 uur houdbare producten brengen. De Voedselbank heeft elke week zesduizend houdbare artikelen nodig.

Laten wij samen omzien naar de mensen uit Harderwijk, Ermelo en Putten die afhankelijk zijn van ‘onze’ Voedselbank.