OZB-verhoging kansloos, maar liggeld wordt wél fors duurder

Door Harry Schipper – De onroerend zaakbelasting (OZB) gaat volgend jaar in Harderwijk niet extra omhoog.

Een voorstel van de PvdA om in Harderwijk de OZB structureel met drie procent te verhogen kreeg op GroenLinks na geen enkele steun van de andere politieke partijen in de gemeenteraad   

Nota bene de PvdA diende tijdens de behandeling van de Kadernota een wijzigingsvoorstel in voor het ‘heilige huisje’: de OZB. Een onderwerp waaraan andere partijen doorgaans hun vingers niet durven branden. Zeker niet de coalitiepartijen, die in hun collegeprogramma aan het begin van deze raadsperiode in 2018 hadden beloofd om deze ‘regeerperiode’ geen lastenverzwaring in Harderwijk door te voeren. “En afspraak is afspraak”, klonk voorman Henk Vermeer van Harderwijk Anders.

PvdA-fractievoorzitter Wilco Bos kwam met zijn voorstel de OZB te verhogen, omdat zijn partij vindt dat de gemeente,  naast ombuigingen om zo minder geld uit te geven, ook best mag kijken naar het verhogen van de inkomsten van de gemeente. Om zo uiteindelijk tot een sluitende begroting te komen. Om diezelfde reden diende hij samen met GroenLinks-eenmansfractielid Mathijs van der Mannen ook een amendement in om de toeristenbelasting met twintig procent te verhogen. “Lijkt veel, maar is maar een paar dubbeltjes hoor”, voegde Bos er nog aan toe.

Over de OZB-verhoging voerde Bos aan dat de OZB in Harderwijk laag is in vergelijking met omliggende gemeenten. En ook dat er financieel ruimte moet komen om nieuwe investeringen mogelijk te maken. Een verhoging van de OZB leek hem een ook goed idee, omdat er de komende tijd meer woningen in Harderwijk worden gebouwd waarvan de eigenaren ook OZB gaan betalen.

Bos probeerde ook met een derde amendement de inkomsten van de gemeente Harderwijk wat op te krikken. Geen twee, maar voortaan zou er dichtbij de binnenstad van Harderwijk maar één uur gratis geparkeerd mogen worden. Net als de voorgaande twee amendementen ‘ontraadde’ wethouder Jeroen de Jong ook dit derde wijzigingsvoorstel. Wel liet de wethouder doorschemeren dat er volgend jaar serieus naar dit idee wordt gekeken. De andere partijen volgden het advies van de wethouder. Vermeer (HA) vond bovendien zo’n raadsbesluit nu niet kunnen: “We mogen in de uitloop van corona de winkeliers niet opzadelen met de negatieve consequenties hiervan”.

GroenLinks ging om een hele andere reden niet mee: “Wij willen autogebruik en dus ook parkeren zo min mogelijk faciliteren”, aldus Van der Mannen. Bij D66 stemden één raadslid voor het amendement van de sociaaldemocraten. De andere twee D66-raadsleden stemden met alle andere raadsleden tegen.

Voor de inwoners en overnachtende bezoekers van Harderwijk verandert er dus niets. Of het moeten bezoekers zijn die met hun boot in Harderwijk willen overnachten. Want de gemeente gaat onderzoeken of de tarieven daarvoor de komende paar jaren niet verhoogd kunnen worden zonder dat booteigenaren de Harderwijkse havens vanwege de hogere prijzen gaan mijden. De tarieven dekken nu de kosten maar voor 44 procent. Zo’n beetje alle raadsfracties vinden dat ze best omhoog kunnen en over een jaar of vier zelfs kostendekkend mogen zijn. Wethouder De Jong wil daaraan wel meewerken, maar dan wel eerst afstemmen wat allemaal onder ‘kosten’ moet worden verstaan.