Overlast door rijdende scooters, fietsers en bezorgbusjes in de binnenstad van Harderwijk

VVD Harderwijk-Hierden is het zat dat voetgangers in de binnenstad van Harderwijk omver worden gereden door rijdende scooters, fietsers en bezorgbusjes.

De VVD Harderwijk-Hierden is ontzettend blij met de kwaliteitsimpuls die de boulevard heeft gehad en het opknappen van de verbindingsroute tussen de boulevard en de binnenstad.

Wat nog wel een doorn in het oog is van de inwoners, ondernemers en de VVD is de overlast van fietsers, scooters en bezorgbusjes op tijden dat de binnenstad alleen toegankelijk is voor voetgangers. Daarom roept de VVD Harderwijk-Hierden het College op om hier werk van te maken.

Zeer regelmatig komt het voor in de binnenstad dat in het voetgangersgebied overlast is van fietsers, (bezorg)scooters en bezorgbusjes.

Vooral het feit dat er regelmatig bezorgbusjes door de stad rijden op de tijden dat het verboden is voor verkeer, waarbij voetgangers gedwongen worden om aan de kant te gaan. En daarnaast scooters en fietsers die met hoge snelheid door het voetgangersgebied van de binnenstad gaan en er vaak gevaarlijks situaties ontstaan. Voor inwoners en ondernemers is deze vorm van overlast een toenemende bron van irritatie. Vooral het gevoel dat er geen maatregelen genomen worden om de overlast tegen te gaan of minimaal gehandhaafd wordt draagt bij aan de frustraties van inwoners en ondernemers.

Als VVD vinden we het handhaven geen doel op zich, maar een middel om de afspraken na te komen. Onze voorkeur zou zijn dat er maatregelen genomen kunnen worden, die de overlast op voorhand al tegen gaan. En als dit niet mogelijk is, dan vindt de VVD het vooral belangrijk dat er consequent gehandhaafd wordt. Of het nu gaat om, fietsen zonder licht, rijden door rood of fietsen door voetgangersgebied.

Om te zorgen dat de overlast van fietser, scooters en bezorgbusjes een halt toe wordt geroepen, heeft de VVD-fractie hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W:

De ingediende vragen zijn als volgt:
  • Is college bekend met de signalen en klachten van bewoners en ondernemers?
  • Kan het college aangeven wat het huidige beleid / frequentie met betrekking tot handhaving is?
  • Hoe verhoudt het huidige beleid /de frequentie zich tot de afgelopen jaren?
  • Heeft het college een verklaring voor de toename van de overlast?
  • Welke gesprekken heeft het college met de bezorgrestaurants gevoerd om de toenemende overlast van de bezorgscooters en fietsers aan te pakken?
  • Op welke wijze kijkt het college naar de noodzaak en doelmatigheid van handhaven omdat handhaven voor de VVD geen doel op zich is?
  • Welke mogelijkheden ziet het college, naast handhaven, nog als andere opties om de overlast te beperken?
  • Welke (structurele) gesprekken voert het college met belanghebbenden (horeca, winkels, bewoners) over de binnenstad? En dan met name waar overlast ook een onderwerp van gesprek? 
Namens de fractie van de VVD Harderwijk-Hierden,
Maarten van Panhuis