Overeenstemming invulling voormalig Struikterrein

Op dinsdag 18 december werd in het Huis van de Stad een nieuwe intentieverklaring ondertekend voor de invulling van het voormalig Struikterrein.

Wethouder Christianne van der Wal ondertekende namens de gemeente. Dat deed zij met vertegenwoordigers van woningcorporaties UWOON en Omnia Wonen en bewoner van het Nachthok Richard Schouten.

Kleine woonvoorzieningen
Op het voormalige Struikterrein, gelegen tussen de Westermeenweg, de Weiburglaan en de Beemd komt een zogenaamde ‘pop-up’ wijk. Het gaat om 83 kleine woonvoorzieningen, te realiseren in twee fasen. In de eerste fase komen er 40 wooneenheden. Een definitief besluit over het realiseren van een tweede fase met maximaal 43 woonvoorzieningen wordt medio 2019 genomen.

Oorspronkelijk plan
Aanvankelijk zouden er meer (100) woonvoorzieningen komen maar dit aantal is verlaagd. Bewoners hadden via een petitie bij de gemeente er op aangedrongen meer groene ruimte te realiseren tussen de buurt Het Nachthok en de tijdelijke woningen. In goed overleg met betrokken partijen is hiervoor een oplossing bereikt door minder woonvoorzieningen te plaatsen op het voormalige fabrieksterrein.

Betrokkenheid omwonenden
Tot het moment van oplevering van de 2e fase zullen omwonenden, de woningcorporaties en gemeente met elkaar overleggen in een klankbordgroep. Na oplevering van de 2e fase zal dit overleg worden voortgezet maar wel in een gewijzigde en nog nader te bepalen samenstelling.

Intentieverklaring Struikterrein Harderwijk
De namen op de foto's zijn van links naar rechts: Frank de Bruin (UWOON), Moniek van Balen (UWOON), wethouder Christianne van der Wal, Anthon Koopmans (juridisch beleidsmedewerker gemeente Harderwijk), Richard Schouten (bewoner Nachthok) en Jantien Clasie (Omnia Wonen).