Oude verdwenen deel stadsmuur wordt herkenbaar gemaakt

Het college van B&W wil verdwenen delen van de stadsmuren in de bestrating herkenbaar maken. Hierbij wordt ook gedacht aan de Havendam.

Voor het herkenbaar maken van het verdwenen deel in de binnenstad wordt gebruik gemaakt van nieuwe, duurzame en creatieve oplossingen. Aanleiding is de motie van de raadsfractie van D66 die in 2018 door de raad is vastgesteld.

Er komt meer beleving en zichtbaarheid van de oude stad
Het zichtbaar maken van de loop van de voormalige stadsmuur verduidelijkt de historie van Harderwijk als vestingstad. “Deze oplossing past bovendien bij aan onze archeologische doelstelling. Wij willen de historie meer zichtbaar maken ”, aldus wethouder Jeroen de Jong. “Dat draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad voor de inwoners en de toeristen.”

Glazen bakstenen dienen als herkenbaarheid van de verdwenen delen
De loop van de stadmuren wordt herkenbaar gemaakt door doorzichtige bakstenen. Deze stenen kunnen als bestrating worden toegepast en als ruimtelijke objecten. De glazen bakstenen kunnen op verschillenden manieren verlicht worden voor een mooi effect in het donker. Voor de belichting wordt een energiezuinig ledverlichting toegepast. De productie van de glazen bakstenen wordt bij voorkeur gedaan door de regionale bedrijven.

De historie van Harderwijk wordt aangevuld
Vertegenwoordigers van het Stadsmuseum, regioarcheoloog, Herderewich, Centrummanager en Heerlijk Harderwijk hebben meegedacht bij het opstellen van het plan. Zij worden ook bij de verdere uitvoering betrokken. Aanvullende informatie bij de glazen delen geven meer achtergrond over de geschiedenis van Harderwijk. Het verhaal over de geschiedenis van Harderwijk wordt volgens wethouder nog completer. Dit is straks ook terug te vinden in tentoonstelling van het stadsmuseum, stadsrondleidingen en informatie op de websites van de diverse organisaties.