Oppositie levert opbouwende kritiek op coalitieakkoord tijdens raadsvergadering

In het debat over het coalitieakkoord donderdagavond 24 mei werd er heel veel gepraat over de zondag openstelling. Voor de ene oppositiepartij ging die veel te ver, voor een ander bij lange na niet ver genoeg. “D66 had deze periode liever zelf aan het roer gestaan”, zegt Martijn Pijnenburg van D66. “Om de progressieve, liberale koers te varen waarvoor de stad zich afgelopen 21 maart heeft uitgesproken.”

Hij geeft aan dat zijn partij in het coalitieakkoord toch best een aantal compromissen heeft gezien, die met D66 aan boord, niet gemaakt hadden hoeven worden.

“Neem de koopzondag. Ik ben blij dat er na vier jaar stilstand eindelijk een zondag openstelling is, maar dat er anno 2018 nog altijd een gemeentebestuur moet bepalen wanneer de ondernemer open mag, snappen wij niet.” Ook het onderscheid tussen de verschillende detailhandel varianten vindt D66 onbegrijpelijk. “De GAMMA mag elke dag open, want dat is een bouwmarkt. De buurman Kwantum moet het doen met eens per maand, want dat is een warenhuis.”

Ook Wilco Bos van de PvdA, begrijpt niet waarom er onderscheid wordt gemaakt tussen bijvoorbeeld de Leen Bakker en een tuincentrum.

De eerste mag eens per maand open, de ander elke zondag. Ook ziet hij niet de logica van het vastleggen van de zondagen vooraf. “In het zomerseizoen elke zondag en in december ook. Maar hoe zit dat met die drie toeristische zondagen in mei? Al deze beperkingen zorgen voor onnodige dillemma’s.”

Ook de oppositiepartijen die tegen openstelling van winkels op zondag zijn, namelijk Gemeentebelang en de SGP, lieten zich horen. “Vier jaar lang hebben we met het CDA en de ChristenUnie samen opgetrokken en de winkels gesloten gehouden”, aldus Gerrit Kevelam van Gemeentebelang. “Het CDA heeft nog in de verkiezingstijd kleur bekend, wat heel dapper was. Maar het ‘meebewegen’ waar het CDA het over had, is in de onderhandelingen verworden tot omslaan”, verwoordt Kevelam zijn onbegrip. Van de ChristenUnie begreep hij het al helemaal niet. “Zij zijn een beetje stiekem geweest. Van geen voorstander in de verkiezingstijd naar geen tegenstander tijdens de onderhandelingen.” Verder vond Kevelam het akkoord “een goed stuk.”

Jan van Panhuis zegt de openstelling op zondag te betreuren, maar begrijpt ook dat dit het gevolg is van het stemgedrag op 21 maart.

“Ik had gehoopt en verwacht dat de ChristenUnie en het CDA hierover meer uit de onderhandelingen hadden kunnen halen.” Vooral van de ChristenUnie verwachtte Van Panhuis meer, omdat het CDA inderdaad in verkiezingstijd al kleur had bekend. “Tot op de verkiezingsdag heeft de ChristenUnie gezegd tegen de openstelling op zondag te zijn, maar in het coalitieakkoord staat exact wat ondernemers eerder hebben gezegd te willen. Wat heeft de partij dan precies uit de onderhandelingen gehaald?”, aldus Van Panhuis.

Mirjam Driest-Wijnholds, van de ChristenUnie, probeert het uit te leggen: “We hebben in de onderhandelingen ten aanzien van de koopzondag een behoorlijk compromis moeten sluiten."

"Er is gelukkig respect voor het bijzondere karakter van de zondag, waardoor de openstelling niet eerder is dan 12 uur ’s middags. Ook hebben ondernemers en werknemers de vrijheid om ervoor te kunnen kiezen op zondag gesloten te blijven. En belangrijk vinden wij het dat de gemeentelijke overheid en niet de ondernemer zelf de grenzen van de koopzondag bepaalt.” Driest zegt dat de coalitiepartners bovenstaande waarden zonder enige afbreuk daaraan te willen doen, wilden vastleggen in het akkoord. “En wij hebben moeten instemmen met de zondag openstelling en dat was moeilijk, want het staat heel ver van onze idealen. Maar we hebben het kunnen doen, omdat we geloven dat het totale akkoord goed is voor Harderwijk en daar willen we de verantwoordelijkheid wel voor dragen.”

Naast veel debat over de koopzondag, was ook het hoofdstuk duurzaamheid voor vooral GroenLinks en D66 discutabel.

In het akkoord staat dat de coalitie echt werk wil maken van duurzaamheid, dat alle plannen tegen de duurzaamheidsladder worden gehouden. De coalitiepartijen geven aan incidenteel een miljoen euro daarvoor vrij te willen maken. Volgens Yvonne Klein Rouweler (Groen Links) en Martijn Pijnenburg is een miljoen niets. “Een miljoen structureel is een ander verhaal, maar een miljoen incidenteel is niets op een begroting van dertien miljoen euro.”