Onveilige situatie op het Biezenplein nabij de basisscholen in de wijk Drielanden

De onveilige situatie op het Biezenplein bij basisscholen het Startblok en Wolderweide in Drielanden noopt de VVD Harderwijk-Hierden om het College op te roepen tot maatregelen.

De VVD Harderwijk-Hierden vraagt het college van Burgemeester en Wethouders of het bereid is maatregelen te nemen zoals handhaving/prikacties, betere bebording ter plaatse en uitbreiding van parkeervoorzieningen om de verkeersveiligheid te vergroten op de parkeerplaats van het Biezenplein.

De VVD is van mening dat het van groot belang is ouders op korte termijn geruststelling te bieden middels passende maatregelen.

Verkeersveiligheid, met name rondom scholen, is voor de VVD een speerpunt. Ook door inwoners van onze gemeente worden onveilige situaties bij scholen als een belangrijk risico gezien. Dit valt mede op te maken uit de vele initiatieven die genomen worden door schoolbesturen en ouders om de verkeersveiligheid te verbeteren. (Verkeersouders, verkeersvaardigheidstrainingen etc. )
 
Dat, ondanks diverse inspanningen zoals in de Wittenhagen en aanpassingen aan de Tonselsedreef, nog niet alle schoolomgevingen in Harderwijk en Hierden veilig zijn bleek opnieuw tijdens een politiecontrole in oktober 2017. In een schoolzone in Drielanden werden op één ochtend 15 boetes uitgedeeld. Daarbij heeft afgelopen donderdag op het parkeerterrein voor de scholen Het Startblok en Wolderweide aan het Biezenplein een aanrijding tussen een automobilist en een leerling plaatsgevonden.

Deze scholen hebben momenteel te maken met een aanrijroute en parkeersituatie binnen een in aanbouw zijnde wijk. Dagelijks valt op te maken dat het aantal parkeerplaatsen waarover de scholen gezamenlijk beschikken niet toereikend is, auto’s buiten vakken worden geplaatst en onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties ontstaan. Deze feiten vormen voor ons aanleiding opnieuw nadrukkelijk aandacht te vragen voor deze kwestie.
 
De VVD wil van het college weten of het bekend is met de verkeerssituatie aan het Biezenplein bij KBS Wolderweide en CBS Het Startblok. De manier waarop het college in de gaten houdt bij welke scholen zich actuele knelpunten in de verkeersveiligheid voordoen is de VVD niet bekend en daarom willen we daar graag meer over weten. Op dit moment kent onze fractie het verkeersveiligheidsplan, dit plan werkt met cijfers van onveilige situaties van voorgaande jaren en niet op basis van actualiteit.
 
De VVD ziet graag dat er overleg is met de schoolbesturen, ouders en andere partners ten aanzien van de situatie op de parkeerplaats het Biezenplein. Zodat de maatregelen van de school zelf en de maatregelen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is afgestemd zijn om zoveel als mogelijk de gevaarlijke verkeerssituaties ter plaatste te verbeteren.

Peter de Groot en Noha Lammerts van de VVD Harderwijk Hierden
VVD-ers Noha Lammerts van Bueren en Peter de Groot  bekijken de situatie op de parkeerplaats Biezenplein. Foto: Buro Appels & Peren