Online deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers

Het Servicepunt Vrijwilligerswerk vindt het belangrijk dat je als vrijwilliger je werk goed kunt doen. En dat je andere mensen op de juiste manier kunt ondersteunen.

Daarom biedt het servicepunt workshops en trainingen aan voor vrijwilligers die zich in Harderwijk en Hierden inzetten

In verband met de Corona-maatregelen zijn het dit jaar zes online trainingen, in samenwerking met Humanitas, Stichting Ontmoeting en de Vrijwilligerscentrale Amsterdam. De trainingen zijn laagdrempelig en nemen ongeveer 20 à 30 minuten van je tijd in beslag. Er zijn geen kosten aan verbonden.  
 
Je vindt de trainingen op de website van Zorgdat: www.zorgdat.nl/ontmoeten-samenleven/servicepunt-vrijwilligerswerk