Onderzoek laden en lossen binnenstad

VVD Harderwijk-Hierden wil af van problemen rondom het laden- en lossen in de binnenstad van Harderwijk.

VVD Harderwijk Hierden vindt het belangrijk dat de inwoners, ondernemers en vervoerders van Harderwijk en Hierden geen overlast en gevaarlijke situaties ervaren van het laden en lossen van vrachtwagens en busjes voor de bevoorrading van de binnenstad.

Daarnaast vindt de VVD het belangrijk dat de aanvoer naar de winkels niet beperkt wordt. De afgelopen periode zijn de klachten van overlast en het slecht kunnen bevoorraden van de winkels in de binnenstad erger geworden mede door de afsluiting van het centrum vanaf 11:00 uur en de afsluiting van de boulevard. Hierdoor ontstaan op ander locaties, waaronder ook de Waltorenstraat, ongewenste en onveilige situaties.

Dit is ook kenbaar gemaakt door een ondernemer als inspraak bij de afgelopen commissie ruimte vergadering. Deze inspraak werd ondersteund door diverse foto’s van ongewenste en gevaarlijke situaties ter plaatse, aan de Waltorenstraat. VVD-Harderwijk wil hierbij graag ook het terugdringen van CO2-uitstoot en stikstof betrekken.

De VVD Harderwijk-Hierden heeft daarom afgelopen donderdag 10 oktober een voorstel ingediend, welke unaniem werd gesteund door de raad. Hierin werd het college van Burgemeester en Wethouders verzocht om te onderzoeken wat de mogelijke scenario’s zijn m.b.t. het laden en lossen en het bevoorraden van de binnenstad. Doel is dit op een dusdanige manier in te richten dat laden en lossen op een veilige, verantwoordelijke en duurzame manier gebeurt.  Tevens verzoekt de VVD om naast de raad ook bewoners, ondernemers en vervoerders te betrekken bij de plannen. Er is meegegeven het onderzoek voor de zomer van 2020 afgerond te hebben en dit voorstel inclusief een kostenbegroting naar de raad te brengen.