Onderwijs conferentie LHBTIQ+ op Paarse Vrijdag

Het klaslokaal hoort een veilige en vertrouwde plek te zijn voor iedereen. Maar hoe bereik je dit in de praktijk voor LHBTIQ+ leerlingen? Hoe kan je in de klas bijdragen aan de veiligheid en weerbaarheid van LHBTIQ+-leerlingen? Op 10 december wordt dit besproken op de online conferentie.

LHBTIQ+ in het onderwijs, over seksuele diversiteit en gender indentiteit

Programma 
14:00 Opening: welkom
14:15 Key-note spreker: Universitair docent Laura Baams neemt ons mee in haar onderzoek naar de mentale gezondheid van LHBTIQ+ jongeren. Wat voor invloed heeft het gedrag en de reacties op school en thuis op hun gezondheid? Wat voor rol speelt hun seksualiteit en gender daarin? Als afsluiting, geeft ze advies over hoe je als school op beleidsniveau deze jongeren zo goed mogelijk kan ondersteunen. Natuurlijk is er ruimte voor vragen. 

15:00 Vervolgens is er keuze tussen workshops van: 

1.Bi-culturele LHBTIQ+ jongeren; hoe daar als professional goed mee om te gaan, Stichting Prisma Groep
De samenleving kan voelen als een onveilige plek voor bi-culturele LHBTIQ+ jongeren. Een sensitieve houding bij professionals kan enorm bijdragen aan een veilige omgeving. Tijdens deze workshop bespreken wij, als ervaringsdeskundige, deze thema’s. We sluiten af met het geven van wat handige handvatten op het gebied van sensitief werken.  
  
2. Training Dialoog onder Druk, Stichting School & Veiligheid
Ga er maar aan staan als docent. In gesprek met je klas over gender- en seksuele diversiteit. Wat doe je nu die ene leerling uitroept: “die homo’s zijn allemaal viespeuken”. Ga je bestraffen? De discussie aan? Negeren is geen optie. Tijdens deze workshop neemt Marjanne van Loon je mee in het begrenzen en uitnodigen. Begrenzen als gedrag/woorden mensen uitsluiten en uitnodigen om uit te spreken wat er onder water leeft, wat er echt aan de hand is. Een belangrijke vaardigheid die de sociale veiligheid in de klas kan verbeteren.
 
3. Workshop Een veilige sfeer creëren, Stichting School & Veiligheid
Wil je als leerkracht en als school werken aan een sociaal veilige sfeer rondom gender- en seksuele diversiteit? Deze vraag staat centraal in deze workshop, gegeven door Martje Heerkens en Bente van Gameren, beide adviseur seksuele integriteit bij Stichting School & Veiligheid. In de workshop zien we hoe jij deze veilige sfeer voor je leerlingen kunt borgen en op welke verschillende manieren je hieraan kunt werken. Welke tips en pedagogische handelingen geven jou handvatten? We gaan in op de pedagogische wegwijzers die je helpen om te reflecteren en in gesprek te gaan, en zo te kunnen groeien in jouw pedagogisch vakmanschap met betrekking tot het thema sociale veiligheid en gender- en seksuele diversiteit.

Aanmelden via https://bit.ly/3mQpuAw
Een dag voor het event ontvangt u de link

Scholen