Ondernemersontbijt BKH met aandacht voor veelbesproken AVG

De dag voor de nieuwe privacywetgeving van kracht ging, op donderdagochtend 24 mei, was er weer een ondernemersontbijt van de Bedrijvenkring Harderwijk. Bij MBM, Workflex en Concerned aan de Groene Zoomweg, stond een heerlijk ontbijt klaar.

Het thema van de bijeenkomst was, hoe kan het ook anders, de nieuwe privacywetgeving en wat voor invloed die nieuwe wetgeving, de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) heeft op onder meer het verzuimbeleid.

Arjen Houtman, HR adviseur bij MBM, legde uit dat er bijna geen ondernemer is die niet te maken krijgt met deze AGV. “Die is al van toepassing als je een maandelijkse nieuwsbrief verstuurt of een personeelsadministratie voert.”

In de nieuwe AVG is onder meer opgenomen dat gezondheidsgegevens bijzondere persoonsgegevens zijn en dat alleen een bedrijfsarts die mag opvragen. “Als werkgever mag je, als de werknemer zich ziek meldt, niet vragen naar wat hij of zij heeft. Als de werknemer zelf aangeeft dat het om een griepje gaat, mag je dat als werkgever niet registreren. Dat mag alleen de bedrijfsarts.” Bij meer dan een griepje, is het ook niet langer de werknemer zelf die bepaalt dat hij of zij wel weer aan het werk kan. “Alleen de bedrijfsarts mag de werknemer weer ‘gezond’ verklaren.

(Deel)herstel mag en kan niet meer zonder de bedrijfsarts.” En omdat een verzuimdag de werkgever al snel 150 tot 250 euro per dag kost, is het volgens Houtman slim om, helemaal met de nieuwe AVG, te investeren in een goede arbodienst of bedrijfsarts. “Ook is het goed om een duidelijk en strak verzuimbeleid te formuleren. Ik begrijp dat er bij sommige bedrijven wordt ziek gemeld via WhatsApp, maar je kunt je werknemer ook gewoon laten bellen natuurlijk.”

Veel beter is het echter om in te zetten op preventie. “Zeventig procent van het ziekteverzuim heeft geen medische oorzaak, maar komt door stress, een arbeidsconflict, door de privésituatie of door pesten op de werkvloer.” Houtman geeft aan dat je als werkgever jezelf continu hoort af te vragen en te toetsen of je werknemer nog wel op de goede plek zit, of diegene bruist van energie en een goede balans kent tussen draaglast en draagkracht. “En natuurlijk hoe bevlogen je zelf bent, want als jij als leidinggevende niet bevlogen bent, kun je dat van je personeel ook niet verwachten.”

Na de bevlogen presentatie van MBM, was het woord aan Esther Rozeboom van Stichting de Harderwijkse Uitdaging.

Zij vertelde over de matches die ze in Harderwijk hebben gemaakt, in de drie jaar dat ze nu bestaan. “Wij willen het leukste ondernemersnetwerk zijn op het gebied van maatschappelijk betroken ondernemen en sociaal ondernemerschap.” De stichting wil met gesloten portemonnee matches maken. “Dat betekent dat wij mensen met elkaar in contact willen brengen, bedrijven die maatschappelijk betrokken willen zijn, voorstellen aan de juiste maatschappelijke organisaties.” En dat heeft de stichting gedaan, met bijvoorbeeld de uitgestelde koffie (Google maar) en de Beursvloer Harderwijk. “Eind oktober komen we met een soort Lalaland voor senioren en in december is er een sinterklaasactie voor gezinnen in armoede. Maar we kunnen nog veel meer ideeën gebruiken, dus roepen u van harte op om mee te denken.”

Het volgende evenement van de Bedrijvenkring Harderwijk is op 7 juni, de ALV Veiligheidsmiddag met afsluitende barbecue.

Bedrijvenkring ondernemersontbijt bij MBM Harderwijk