Nu ook tweetalig havo op RSG Slingerbos | Levant!

RSG Slingerbos | Levant verzorgt dit jaar 20 jaar tweetalig onderwijs. Tweetalig onderwijs is waardevol onderwijs en, levend in een tijd van internationalisering, een mooie aanvulling op een schoolopleiding. 

Aangezien de RSG al 20 jaar met veel succes tweetalig onderwijs aanbiedt in het vwo, gaat de school dit succes uitbreiden naar de havo.

Met ingang van komend schooljaar biedt de RSG zowel in Harderwijk als in Zeewolde vanaf klas 1 dan ook tweetalig onderwijs voor leerlingen in de havo. RSG Slingerbos | Levant is hiermee de enige school in deze regio met een opleiding tweetalig havo.

Tweetalig havo is bedoeld voor echte havo-leerlingen of havo/vwo-leerlingen. Zij hoeven nog niet perfect Engels te spreken. Dat leren ze bij de RSG vanzelf. De thavo-leerlingen krijgen minimaal 60% van de lessen in het Engels en nemen deel aan projecten, activiteiten, buitenlandse reizen en uitwisselingen, zoals een reis naar Canterbury, uitwisseling met Denemarken en Erasmus+ projecten. Een thavo-leerling werkt toe naar een IB Language B examen in klas 5, waarmee zij aantonen Engels op uitstekend niveau te beheersen en zo een grote voorsprong te hebben in hun vervolgstudie. Ook op het hbo zijn immers steeds meer methodes en colleges in het Engels. 

De RSG geeft al twee decennia excellent Engelstalig onderwijs en is daarmee een van de eerste scholen in Nederland die deze vorm van onderwijs aanbiedt.

Een school mag zich alleen een tweetalige school noemen als de school voldoet aan de eisen die gesteld zijn door het Nuffic. In 2016 heeft de tto-visitatiecommissie (EP-Nuffic) de RSG bezocht om te kijken of op beide locaties nog steeds wordt voldaan aan de standaard tto. De RSG is met vlag en wimpel geslaagd en heeft in 2016 wederom het certificaat senior tto-school ontvangen. Gezien het succes van het tweetalig vwo en om het tweetalig onderwijsaanbod te versterken wordt het tweetalig onderwijs bij de RSG uitgebreid naar de havo. Alle benodigde expertise is binnen de organisatie aanwezig om na de zomervakantie ook een tweetalig havo aan de nieuwe brugklasleerlingen aan te bieden.

Tweetalig aanbod havo op RSG Slingerbos en Levant