Nota Meedoen moet Kunnen (motie)

De gemeenteraad van Harderwijk, bijeen in de openbare vergadering van 24 januari 2019, ter behandeling van agendapunt 7 Beleidsnota Meedoen moet Kunnen. Constaterende dat

Beleidsnota Meedoen moet Kunnen

Harderwijk voorop wil lopen wat betreft de rol van de gemeente in de participatie van alle in-woners,
 • Het belangrijk is dat iedereen in Harderwijk mee kan doen,
 • Zowel college als gemeenteraad veel waarde hechten aan een integrale aanpak en het experimenteren met de mogelijkheden hierin,
 • De Beleidsnota ‘Meedoen moet kunnen’ beoogt te experimenteren met nieuwe initiatieven die meer Harderwijkers moeten stimuleren om mee te doen op cultureel en sportief gebied.
Overwegende dat
 • De Beleidsnota ‘Meedoen moet kunnen’ wel budget vraagt maar geen meetbare kaders stelt,
 • Een actieve en effectieve rol van de gemeente rondom participatie vereist dat er inzicht is in de achtergronden en de cijfers en de beleidsnota hier nu weinig inzicht in verschaft,
 • Het belangrijk is om te weten wat werkt en wat niet werkt en wat de redenen hiervan zijn om zo onnodige verspilling van tijd, moeite en geld te besparen,
 • De gemeenteraad graag op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen,
 • De gemeenteraad zich verantwoordelijk voelt voor het meedoen van Harderwijkers.
Roept het college op
 1. Aan de Beleidsnota Meedoen Moet Kunnen SMART-geformuleerde doelstellingen toe te voegen waardoor de resultaten van de initiatieven beoordeeld kunnen worden,
 2. Aan ieder project of iedere activiteit waar geld aan verstrekt wordt SMART-geformuleerde doelstelling toe te voegen, zodat de resultaten beoordeeld kunnen worden,
 3. Het college informeert de raad medio 2019 over de geformuleerde doelstellingen zodat de raad hierin haar verantwoordelijkheid zou kunnen nemen,
 4. In het eerste kwartaal van 2020 een evaluatiemoment te organiseren waarbij de gemeente-raad wordt geïnformeerd over het verloop van de activiteiten en eventuele resultaten.
En gaat over tot de orde van de dag.

Anke Buurman-Kuiper (D66) Wilco Mazier (CDA) Iris Haklander  (VVD) Wilco Bos (PvdA)
Yvonne Klein Rouweler (Groen Links)  Bart Jonkman (Christen Unie) Jan van Panhuis (SGP)