Nieuwsberichten gemeente Harderwijk en Hierden week 28

Met deze week: Organiseer een buurtbarbeque of straatfeest, lening voor toekomstbestendig maken van eigen woning en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Zeven Harderwijkers ontvangen een Koninklijke Onderscheiding

Vrijdagochtend 3 juli heeft burgemeester Harm-Jan van Schaik aan zeven inwoners van de gemeente Harderwijk een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Plantagekerk. De heer Aalderink is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De dames Companjen en Goosen en de heren Groeneweg, Geerlings, Bokhorst en Van den Brink zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Koninklijke onderscheidingen Harderwijk 2020
Gedecoreerden met partners. Allen van harte gefeliciteerd!

Coronavirus: meer ruimte mét regels

Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels in het kader van de coronacrisis. Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. Als iedereen zich aan de regels houdt, zorgen we er samen voor dat we meer vrijheid krijgen door elkaar de ruimte te geven. Met elkaar kunnen we zo corona onder controle houden. Vrijwel alle bedrijven, waaronder sportscholen zijn per 1 juli weer open. Uitzonderingen zijn dansvoorzieningen in discotheken. De 1,5 meter afstand blijft de norm.
 
Er zijn enkele uitzonderingen op de 1,5 meter. Bijvoorbeeld bij personen die tot een gezamenlijk huishouden behoren en - nieuw - bij het vervoer van personen, bij het beoefenen van sport, theater en dans (als vorm van sport of culturele uiting) of op een horecaterras, als daar een 'kuchscherm' tussen tafels is geplaatst.
 
In de nieuwe noodverordening wordt onderscheid gemaakt in regels voor binnen en buiten. U kunt de noodverordening vinden op harderwijk.nl. Deze is per 1 juli ingegaan en vervangt de eerdere noodverordeningen.

Starterslening (ook voor Waterfront fase 2)

Wilt u binnenkort uw eerste woning kopen maar kunt u net niet genoeg hypotheek krijgen om de financiering rond te krijgen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een starterslening. De starterslening is een tweede hypotheek waarmee u het verschil overbrugt tussen de totale koopsom van de woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen.
 
Een Starterslening kan worden aangevraagd voor bestaande woningen tot een bepaalde prijsgrens. Voor de aankoop van een nieuwbouwwoning kan in principe geen starterslening worden aangevraagd. Uitzondering zijn nieuwbouwwoningen in door het college aangewezen projecten. Waterfront fase 2 is zo'n aangewezen project. Meer informatie: harderwijk.nl/starterslening.

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 9 juli vanaf 19.30 uur in de Raadzaal van het stadhuis. Vanwege de maatregelen ter bestrijding van de COVID-19 besmetting kan de raadsvergadering niet fysiek door publiek worden bijgewoond. De raadsvergadering kan via de online webcast gevolgd worden.  Wilt u inspreken bij één van de agendapunten? Meldt u dan aan bij de griffie via gemeenteraad@harderwijk.nl of via tel. (0341) 411 911.
 
Op de agenda staat onder andere Themarekening 2019 en Debat en Besluit Uitbreiding Binnensport accommodaties. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie Harderwijk Anders heeft het college schriftelijke vragen gesteld over zorgplicht voor bewoners van woonwagens. De fractie PvdA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over PvdA over tijdelijke woningen op het Struikterrein. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen.

Noodfonds open voor aanvragen

Het aangekondigde Covid-19 noodfonds voor ondernemers is open voor aanvragen. Op meerinzicht.nl/noodfonds-harderwijk kunt u een e-formulier invullen. Aanvragen moeten voor 1 september zijn ingediend. De beschikbare middelen zijn beperkt dus wees er snel bij. Zelfstandige ondernemers kunnen bij het noodfonds een lening aanvragen van ten hoogste 5.000 euro voor maximaal 2 jaar. Na twee jaar moet de lening rentevrij worden terugbetaald. Om voor een lening uit het fonds in aanmerking te komen moeten ondernemers in ieder geval:
 • In de gemeente Harderwijk wonen.
 • Niet meer dan 10.000 euro aan liquide middelen hebben (zowel in onderneming als privé).
 • Niet in aanmerking kunnen komen voor een TOZO-uitkering of TOZO-krediet.
 • Financiële problemen hebben die aantoonbaar het  gevolg zijn van de corona maatregelen.
De volledige eisen om in aanmerking te komen voor een lening staan opgenomen in de ‘Tijdelijke verordening COVID-19 noodfonds zelfstandige ondernemers gemeente Harderwijk’. Met het noodfonds voor ondernemers wil de gemeente Harderwijker ondernemers helpen extra liquiditeit te verkrijgen en daarmee de kans op voortbestaan vergroten.

Lening voor toekomstbestendig maken van eigen woning

Stel u wilt uw woning voorbereiden op de toekomst. Niet iedere woningeigenaar kan en wil zijn spaargeld daarvoor aanspreken. In dat geval kan de 'Toekomstbestendig Wonen Lening' uitkomst bieden. Met de 'Toekomstbestendig Wonen Lening' kunnen woningeigenaren tegen aantrekkelijke voorwaarden geld lenen om hun woning te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde is wel dat met de verbetering een duurzaamheidsmaatregel genomen moet worden. Op de website van de gemeente leest u meer over de mogelijkheden en aanvraagvoorwaarden. Ga naar harderwijk.nl/toekomstbestendigwonenlening.

GA! Harderwijk brengt vakantieboek uit voor groep 5 t/m 8

Vorige week werd bij alle leerlingen van groep 5 t/m 8 van de Harderwijkse basisscholen het  GA! doe boek langsgebracht. Het vakantieboek om kinderen ook tijdens de zomervakantie actief en creatief te houden.
 
GA! Harderwijk (Gezond Actief) brengt sinds vorig jaar het GA! Doe Boek uit. Met het vakantieboek worden kinderen uitgedaagd om allerlei activiteiten te ondernemen. Zo mogen de kinderen het boekje besmeuren en inkleuren, ermee gooien en kliederen en kladderen. Het boekje mag helemaal worden zoals zij dat willen. Zonder onze sponsoren zou dit boekje er niet geweest zijn. Grote dank dus aan Bidfood, Jumbo Supermarkten, Educare, Centrum voor Jeugd en Gezin, Perspectief, Zorgdat, Klaassen bedrijfskleding BV, Landstede, de Bibliotheek Noordwest Veluwe, Sportcentrum Iedema, Cultuurkust en natuurlijk de Gemeente Harderwijk.
 
Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de coaches van GA! Harderwijk. Een fijne zomer(vakantie) gewenst!

 “Mijn buurman is geen doorsnee buurman”

Dit artikel is onderdeel van een reeks van tien verhalen over Noord-Veluwse inwoners die zelf of in hun omgeving te maken hebben met verward gedrag. Harderwijk en de Noord-Veluwse gemeenten willen op deze manier aandacht besteden aan dit thema.
 
Regina den Besten-de Pauw is oud maar kwiek. Je zou haar geen 92 jaar geven. “Ik ben een echte Harderwiekse,” zoals ze zelf zegt. Met haar buurman kan ze het goed vinden, al is het geen doorsnee buurman. “Af en toe hebben we een flauwekulletje samen.”
 
De nieuwe buurman woont er nu een halfjaar. “Hij kan heerlijk lachen. Met zijn mond wijd open. Overdag werkt hij in de eendenkooi. Zijn huis is netjes hoor. Alleen de tuin bijhouden doet hij niet. Ik heb hem wel eens een mooi vest gegeven dat van mijn man is geweest. En met zijn verjaardag wat tabak. Daar was hij zo blij mee!”
 
Een gave
Mevrouw den Besten is niet bang uitgevallen. “Ik ben van huis uit gewend hoe je omgaat met jongens zoals de buurman. Mijn vader heeft 42 jaar op de zorginstelling ’s Heerenloo gewerkt. Hij was daar schilder. Vijf jongens hielpen hem altijd. De één speelde prachtig blokfluit, de ander kon zingen.” Al die jongens hebben een gave.” Wat de gave van de buurman is? Dat weet ze nog niet.
 
Grondig tuinonderhoud
Laatst was ze een dag weg met haar dochter. De buurman was onverwachts aan de slag in zijn eigen tuin: “Alle planten waren tot de grond toe gesnoeid, niets meer van over. En wat echt erg was; een geknipt gat in de heg. Van de week kwam hij nog bij me: ‘Buurvrouw, bent u nog kwaad op mij?’ Nee, kwaad was ik niet. Maar ik vond het niet leuk.” Verder lezen? Lees het hele verhaal op harderwijk.nl/actueel.

Harderwijk zijn we samen: organiseer een buurtbarbecue of straatfeest

Samen iets gezelligs organiseren in uw eigen buurt of straat deze zomer? Dan is een buurtbarbecue of straatfeest een goede keuze. De gemeente Harderwijk geeft een éénmalige subsidie van 70 euro. Om daar gebruik van te maken meldt u uw barbecue of straatfeest minimaal zeven dagen van te voren aan bij de gemeente. Zo zijn de hulpdiensten ook op de hoogte van wat er gaande is in Harderwijk en Hierden. Meer informatie: harderwijk.nl/buurtbarbecue.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
 • 25-6-2020 Lorentzstraat 29: reclame (8x)
 • 26-6-2020 Elsweg 17: schuur
 • 26-6-2020 Muidenpad 18: uitbouwen woning voorzijde in strijd regels ro
 • 27-6-2020 Beekhuizerweg 1: zeecontainer in strijd regels ro
 • 25-6-2020 Noorderbreedte: oprichten bedrijfspand en uitweg
 • 29-6-2020 Cremerstraat 8: 2 dakkapellen (voor en achter)
 • 25-6-2020 Ruiversdam 11: overkapping
 • 29-6-2020 Waterweg 2: paardenbak
 • 29-6-2020 Stationslaan 24: uitbreiden woning achterzijde (gm)
 • 29-6-2020 Rederijkersstraat 29: dakkapel
 • 29-6-2020 Drielandendreef 32: herontwikkelen woonhuis tot 7 woonunits
 • 29-6-2020 Evertsenlaan 43: erker
 • 29-6-2020 Nassaulaan 52: carport en berging in strijd regels ro
 • 30-6-2020 Waterfront NE kavel J: woning
 • 01-7-2020 Makkumpad 20: dakkapel
 • 30-6-2020 Rabbistraat 39: verbouwen woning
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 29-6-2020 Stakenbergerhout 111: dakkapel (voorzijde)
 • 30-6-2020 Strekdam bouwnrs 21 tm 40: 20 boothuizen (fase 2) in strijd regels ro
 • 30-6-2020 Molenweg 36-01 t/m 36-24: verbouwen woonpark
 • 30-6-2020 Metten Gerritskamp 20: dakkapel
 • 1-7-2020 Busken Huetlaan, Van Alphenstraat, J.P. Heijelaan: renoveren 32 woningen in strijd regels ro
 • 2-7-2020 Waterfront kavel Q, NE: uitrit
 • 2-7-2020 Julianalaan 58: dakkapel(voorzijde)
 • 2-7-2020 Vijhestraat 1: reclame
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verleende Drank- en Horecavergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet een drank- en horecavergunning heeft verleend aan:
 • Harderwijkse Molen Stichting, Havendijk 9 te Harderwijk. De vergunning is verzonden op 26 juni 2020.
Verleende Exploitatievergunningen
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande ondernemingen een exploitatievergunning heeft verleend:
 • Harderwijkse Molen Stichting, Havendijk 9, Harderwijk. De vergunning is verzonden op 26 juni 2020
 • Delfino Vijhestraat 15, Harderwijk. De vergunning is verzonden op 25 juni 2020
 • Zaalverhuur Nederland BV aan de Snelliusstraat 11, Harderwijk. Deze vergunning is verzonden op 30 juni 2020
Verleende tijdelijke standplaatsvergunning
Het college maakt bekend dat zij op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een tijdelijke standplaatsvergunning heeft verleend voor standplaats 2 op de donderdag bij het winkelcentrum Stadsweide:
- Urker Vishandel Ut Kottertjen, Marijkelaan 22, Harderwijk. De vergunning is verzonden op 1 juli 2020.
 
De verleende vergunningen en bijbehorende stukken ligt vanaf 8 juli tot en 11 augustus 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911.
 
Bent u het niet eens met deze beslissing?
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt. 
 
Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
 • 9-6-2020: Brandweerkazerne Hierden, Ooster Mheenweg 6, 3849 PB Hierden, voor het veranderen van de inrichting
 • 11-2-2020: Max Smit (Spare Rib Express) Stationsplein 4, 3844 KR Harderwijk, voor het starten van  een afhaal-en bezorg-winkel
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 26-6-2020: Douglaslaan 4, 3843 BZ Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een middenspanningsruimte
 • 26-6-2020: Horloseweg 42 in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een middenspanningsruimte
 • 29-6-2020: Wouterskampen 66, 3894 BC Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 24-6-2020: Klooster 12, 3841 EN Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een badkamer
 • 23-6-2020: Scheer & Foppen installatietechniek BV, Stephensonstraat 15, 3846 AK Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een kantoor
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.
 
Rectificatie bekendmaking verkeersbesluit
De gemeente heeft besloten om een laadpaal met gereserveerde parkeerplaatsen in te stellen bij het nieuwe appartementencomplex aan de Havenspoor 91 t/m 215.
Dit bericht is ook op 13 mei 2020 als kennisgeving op de gemeentepagina van de Harderwijker Courant en de gemeentelijke website geplaatst. De officiële publicatie in de officiële Staatscourant heeft echter per abuis niet plaatsgehad. Daarom wordt dit besluit alsnog formeel bekend gemaakt.
 
Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld. Verdaging reguliere procedure:
 • Molenweg 28: kappen 12 bomen; 13-8-2020
 • Glindweg 16: paardenstallen en rijbak in strijd regels ro; 17-8-2020