Nieuwe ChristenUnie-raadslid bezorgd over ventilatie op Harderwijkse scholen

Door Harry Schipper – Fenneke Frederikze, het nieuwe – vorige week beëdigde en geïnstalleerde – raadslid voor de ChristenUnie in Harderwijk, maakt zich bezorgd over de ventilatie van Harderwijkse scholen.
 

Ze maakt zich vooral bezorgd omdat ze meent dat het goed ventileren van schoolgebouwen coronabesmettingen kan voorkomen.

Iets waarin ze zich weet gesteund door de opvattingen van het RIVM. Dat adviseert om in ieder geval experts in te schakelen om naar de cventilatiesystemen te kijken, deze zo nodig bij te stellen of te constateren dat de ventilatie niet voldoet.

Ze heeft daarom samen met haar raadsfractiegenoten schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W. Frederikze wil van B en W weten of alle schoollokalen en trappen en gangen wel voldoen aan de minimale eisen van het huidige bouwbesluit, waarin overigens geen rekening met het coronavirus wordt gehouden.

Ze wil ook weten hoe de burgemeester en wethouders erop toezien dat de scholen de RIVM-richtlijnen over ventilatie wel naleven. En ze vraagt B en W om samen met de schoolbesturen advies in te winnen van een onafhankelijk expert over de ventilatiesystemen en vooral het gebruik ervan. Ten slotte wil ze weten of B en W van plan zijn om ‘op gepaste wijze onze inwoners te informeren  over de veiligheid en de luchtkwaliteit van schoolgebouwen’.