Nationaal Sinterklaasmuseum Harderwijk stopt ermee

Door Harry Schipper – De Stichting Nationaal Sinterklaasmuseum Harderwijk stopt met haar activiteiten en heeft besloten zich op te heffen. Het pop up-museum, dat vooruitlopend op een echt museum, in november 2018 voor het eerst werd ingericht in molen De Hoop, heeft maar twee sinterklaasseizoenen gedraaid.
 

Het besluit van het stichtingsbestuur om ermee te stoppen staat los van de zwarte pietendiscussie, die zeer recent ook in Harderwijk is opgelaaid. “Onze plannen waren gewoon financieel niet haalbaar”, aldus penningmeester Aalt Boonen.

Boonen zegt dat de beslissing om te stoppen al maanden terug is genomen. “Het idee voor een nationaal sinterklaasmuseum was van Bert Kaasschieter en Dim van Rhee. Beiden zijn ons de afgelopen periode ontvallen. Bert en Dim wilden er heel graag een nationaal museum van maken. Tegenover de molen zouden we daarvoor een nog te bouwen pand aankopen en inrichten. Maar daarvoor is veel geld nodig. Bovendien moet zo’n pand worden beheerd; er moet iemand dagelijks zijn en ook bij de kassa heb je iemand nodig. Die moet ook betaald worden. Ik heb altijd al gezegd, ook tegen Bert, dat het financieel geen haalbare kaart was”.

Het stichtingsbestuur heeft zijn besluit genomen in overleg met de medewerkers van ’t Pietenhuis in ’t Klooster. Zij hebben de afgelopen twee jaar telkens het pop up-museum ingericht met spullen die veelal door particulieren ter beschikking waren gesteld. “Die spullen dragen we over aan een ander sinterklaasmuseum, ergens in de Achterhoek. En de spullen die we in bruikleen hadden, gaan weer terug naar de eigenaren”, vertelt Boonen.

Zo had onder andere wethouder Bert van Bijsteren een collectie Sinterklaasbeelden beschikbaar gesteld aan het Nationaal Sinterklaasmuseum. Een collectie speculaasplanken, door bakkers gebruikt om in de sinterklaasperiode sinterklaaspoppen van speculaas mee te bakken, wordt overgedragen aan de Harderwijkse Molenstichting, waar Aalt Boonen ook de penningmeester van is. De speculaasplanken zijn vanaf eind november te zien in het bakkerijmuseum dat dit najaar in en om molen De Hoop wordt ingericht.

Het besluit om met het Nationaal Sinterklaasmuseum te stoppen is deels ook genomen met het oog op te tegenvallende bezoekersaantallen. “In de drie tot vier weken dat we vanaf begin november tot 5 december open waren, kwamen er opgeteld zo’n duizend kinderen. Dat viel ons wel wat tegen”, bekent Boonen.

Afgelopen week heeft het bestuur bij de Kamer van Koophandel een aanvraag ingediend om uitgeschreven te worden. Eerder al had de penningmeester de bankrekening van de stichting opgeheven. “Er stond nog een kleine schuld op, die ik zolang maar heb betaald”.
Met het besluit te stoppen lijkt de ambitie van de stad Harderwijk om uit te groeien tot ‘Sinterklaashoofdstad van Nederland’ opeens ver weg.