Muzikale traktatie voor bewoners Harderwijkse zorgcentra

Door Harry Schipper – Bewoners van zorgcentrum Weideheem zijn woensdagochtend getrakteerd op een zogeheten ‘Stroopwafelconcert’ van het Amersfoorts Koper Ensemble. (Bekijk ook de video)

Ook de bewoners van andere zorgcentra in Harderwijk krijgen deze week zo’n traktatie, aangeboden door de Lionsclub Harderwijk, de gemeente Harderwijk en de Stichting Stroopwafelconcerten.

Deze woensdagmiddag treden de keistedelijke koperblazers op bij Boerhaavehof en daarna nog bij Randmeer. En aankomende zaterdagmiddag eerst om twee uur bij De Aanleg in Stadsdennen, om drie uur bij De Zeven Akkers en ’t Schild en tenslotte om vier uur bij woonzorgcentrum De Bogen in Drielanden.

De bewoners van Weideheem zitten al sinds half maart in totale lockdown. Deze woensdagochtend  mochten de bewoners van de begane grond voor het eerst even buiten op het terras zitten. Ze genoten zichtbaar van de muziek het zonnetje dat geregeld doorbrak.

Ook de bewoners van de gesloten afdelingen van De Boomgaard konden samen met het verzorgend personeel vanaf de balkons meegenieten van de muziek. Voor zover hun gezondheid dat toeliet wiegden en zongen ze mee. Het ontlokte één van de blazers de uitspraak nog nooit zulk een dankbaar publiek te hebben gehad. “We hopen  dat we in deze moeilijke tijd uw dag een beetje kleur hebben kunnen geven met onze muzikale groet”, zo lieten de drie blazers weten. Tijdens hun optreden kregen de bewoners ook elk nog een stroopwafel.

Woonzorgcentrum Weideheem Harderwijk