​Martijn schrijft boek over geschiedenis van de Essenburgh in Hierden

Tien jaar lang heeft Martijn Pijnenburg onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de Essenburgh in Hierden. Al zijn bevindingen zijn nu gebundeld in een boek: Rijke baronnen en bezitloze paters, 375 jaar De Essenburgh. (Bekijk ook de video!)

Het boek neemt je mee in de rijke geschiedenis van het landgoed en zijn markante bewoners. Voor het eerst wordt de unieke geschiedenis van de Norbertijnenpriorij, een van de weinige kloosters boven de rivieren, uitgebreid belicht.

Het is 11 juli 1950, het hoogfeest van St. Norbertus, stichter van de norbertijnenorde, als de abt van Berne in de abdijkerk in Heeswijk de namen bekend maakt van twintig medebroeders die hij heeft benoemd voor een nieuwe stichting. Zij verhuizen van hun Brabantse geboortegrond naar De Essenburgh in Hierden, midden op de orthodox-protestantse Veluwe. De Essenburgh is een landgoed met een rijke geschiedenis, ‘een der aangenaamste hofsteden deeser Land-streecke’. Voor het eerst in haar geschiedenis heeft De Essenburgh niet één rijke eigenaar, maar een groep eigenaren die allemaal de gelofte van armoede hebben afgelegd.

Markant
De eigenaren van De Essenburg zijn op hun eigen wijze allemaal markante figuren geweest. Was het niet in Hierden, Harderwijk of de regio, dan wel in de plaats waar zij oorspronkelijk vandaan kwamen. Uitgebreid archief- en literatuuronderzoek in de afgelopen tien jaar heeft geleid tot heel nieuwe inzichten en meer gedetailleerde beschrijvingen van de eigenaren van het landgoed. Eerdere publicaties zijn opnieuw tegen het licht gehouden, net als de collectie aantekeningen en knipsels die in de loop der jaren in het archief van de priorij zijn verzameld.

Nieuw licht
Als eerste wordt een nieuw licht geworpen op de ontstaansgeschiedenis van de Essenburg. Als eerste wordt een nieuw licht geworpen op de ontstaansgeschiedenis van de Essenburg. Niet Tripmaker, zoals eerder werd aangenomen, maar een ander goed in de omgeving vormde de basis. De naamgeving is na uitgebreid genealogisch onderzoek verklaard en ook van de eerste bewoners, de families Coolwagen, Noorman en Marquis, wordt een veel vollediger beeld geschetst. Dit geldt zeker ook voor de adellijke familie Sandberg, die er in de negentiende eeuw woonde. De aanleiding voor de versnippering en uiteindelijke veiling van 1924 is uitgebreid in kaart gebracht en in landelijke context geplaatst: de Essenburg was hierin niet uniek.

Twintigste eeuw
Weinig bekend was tot nu toe ook het verhaal over de Essenburgh na de Sandbergs. Er is inmiddels veel meer bekend geworden. Uniek archief- en beeldmateriaal geeft een inkijkje in de tijd dat mevrouw Goekoop het landgoed bewoonde, dat het landgoed werd bezet door de Wehrmacht en als noodverzorgingshuis dienst deed. Meest bijzonder is wel de exclusieve inkijk die de Norbertijnen van de Essenburgh en Mariëngaard via dit boek in hun leven van de afgelopen zeventig jaar geven. Zo is er gebruik gemaakt van de dagboeken van de eerste prior, verslagen van het bestuur van de abdij en correspondentie uit het archief die een mooi tijdsbeeld geven van twee van de weinige rooms-katholieke kloostergemeenschappen boven de rivieren, die anno 2020 al 70 jaar als zodanig dienstdoen.

Rijke baronnen en bezitloze paters, 375 jaar De Essenburgh verschijnt in april 2020 bij Berne Media, uitgeverij Abdij van Berne Heeswijk, telt ca. 280 pagina’s en kost €29,95.