Luuk van der Veer Statenlid in de Provincie Gelderland PvdD op bezoek in Harderwijk

Dinsdagavond werd de film Powerplant vertoont in Centrum de Zin. Statenlid van de provincie Gelderland Luuk van der Veer was daarbij aanwezig. Na heeft hij een aantal vragen beantwoordt, over de standpunten van de Partij voor de Dieren, en vooral met betrekking tot de film Powerplant.

Er ontstond een levendige discussie over vegetarisch voedsel, de Bioindustrie, de stikstof en Ammoniak  problematiek.

Ook werd er begrip voor de onrust onder de bevolking geuit, over de zorg van de boeren. Luuk van der Veer legde goed uit dat het overheidsbeleid daar ook debet aan is.

Millieu maatregelen zijn onontkoombaar, maar dan moet de overheid ook een goed en duidelijk beleid voeren, dat heeft ze de laatste 10 jaar zeker niet gedaan, verwezen werd onder andere naar het beleid van voormalig minister Henk Bleeker.

De Film POWERPLANT had als thema , " Hoe planten  de Aarde kunnen Redden".  Hierbij werd een beeld geschetst, van allerlei ontwikkelingen in de wereld van vlees vervangende en gezonde voeding producten. De zaal in Centrum de Zin was goed gevuld.

De werkgroep" Partij voor de Dieren werkgroep Harderwijk e/o", kan terug zien op een geslaagde avond, met veel levendige vragen over en weer. Aan het slot van de avond bedankte de coördinator van de werkgroep het statenlid, alle aanwezigen en vrijwilligers en " Bica,s  Koffie en Thee", voor de Vega Koekjes en Koffie en de Thee en Centrum de Zin.

De spreker kreeg als blijk van waardering een pak speciale thee mee, om te gebruiken in de fractie vergaderingen in Arnhem. We kijken uit naar de volgende openbare happening van de PvdD  in 2020.