Lions Club Harderwijk bestaat dit jaar 50 jaar

Lions Harderwijk maakt deel uit van de Lions Clubs International, een charitatieve instelling waarvan de leden georganiseerd in clubs op vrijwillige basis samenwerken.

Op 6 oktober vierde men dit mooie jubileum, tijdens een receptie in Hotel Baars.

Van de oprichters blijkt er helaas nog maar een in leven en dat is Ab Schuur, die jarenlang als rector aan de RSG, verbonden was geweest.
Bekenden voor de regio die de club hebben opgericht zijn: Lo Koole (huisarts), Leo Wemes (notaris) Tim Beijer (internist). Het oudste lid is Jan Mol, die 47 jaar lid is.

Oudste lid lionsclub Harderwijk Jan Mol
(Jan Mol)
 
Het doel van de  Lions is om zich voor de maatschappij in te zetten door het verkrijgen van gelden om hiermee goede doelen te steunen. Een bekende actie is de jaarlijkse boottocht met mindervalide en eenzame ouderen. Op 3 november 2018 vindt dit voor de 48ste keer plaats!!

Het huidige bestuur wordt gevormd door: Marcel Geerlings (president), Ernst Planting (secretaris), Meindert de Jong (penningmeester), Arjen Kempen(vice-president), Ron van Elteren (second vice-president) en Dennis van Oeveren (past president).

Bestuur Lions Harderwijk
(Bestuurd Lionsclub)