Life-Coach en marketeer ontwikkelen programma

De Nederlandse economie staat er door Covid-19 minder gunstig voor dan voor die tijd en dat betekent dat vele organisaties het functioneren van teams opnieuw onder de loep zullen moeten nemen. Eén van de middelen die daarvoor kan worden ingezet is het concept Wendbaar. Nu, dat – zoals het woord al aangeeft – teams helpt om wendbaar te zijn. In het gebruikelijke Engelse jargon: Agile.

Het programma is ontwikkeld door de life-coach Nelieke Komen en de journalist/producer Dick Maes Broekema.

Teams die wendbaarder willen worden om de kansen te ontwikkelen die er zijn, nemen ze mee op wandeltocht. Tijdens deze tochten bespreekt Wendbaar. NU problemen, verheldert de problematiek met metaforen uit de natuur en legt het de ontwikkelingen vast op video. Zo ontstaat er een levendig en getrouw beeld van de ontwikkeling van het team. ‘Er komt bijna geen papier meer aan te pas. Door middel van videomontages wordt de achterban van het team op betrouwbare wijze geïnformeerd’, klinkt het van het Wendbaar Team.

Door de Coronacrisis komt meer dan ooit het functioneren, dan wel het disfunctioneren van teams boven water
Samenwerking staat soms onder druk, kansen in de markt vallen weg. Dat betekent vaak veel vergaderen over nieuwe mogelijkheden, maar er komt een tijd dat die zijn uitgeput. Life Coach Nelieke Komen: 'Daarom nemen we teams mee in de natuur'. Dit is iets wat ik ook bij individuele coaching doe. Mijn ervaring is dat dit de blik verruimt; metaforen in de natuur bieden meestal compleet nieuwe perspectieven. Dat geldt niet alleen voor individuele cliënten, maar ook voor teams.

Nee… we gaan geen bomen knuffelen, maar wel gebruik maken van natuurlijke situaties. Wendbaar.NU wil vooral vragen stellen aan de teams; hoe ze met problemen en situaties omgaan. Daarbij fungeert Wendbaar.NU als procesbegeleider en instrument om doelen te formuleren en als resultaat die doelen ook te bereiken. Dick Maes Broekema: ‘In de journalistiek en filmproductie gaat het niet anders. Vragen stellen om tot conclusies en beelden te komen. De antwoorden leggen we daarbij deels vast op video, zodat de achterblijvers ook worden meegenomen in het proces. Ook een mooie geheugensteun alvorens aan de volgende sessie te beginnen’. Aan het einde van de sessies is er een complete film die het gehele proces weergeeft. Aan de hand daarvan worden ook vervolgstappen geformuleerd.
 
Nelieke Komen, eigenaar van Nelieke Lifecoaching werkte, voor ze enkele jaren geleden met haar coachingspraktijk begon bij toonaangevende marktleiders in de reiswereld zowel als leidinggevende en als onderdeel van teams. Daarvoor verzorgde ze veelal ook de sales en later ook de marketing. Dick Maes Broekema houdt zich meer dan 40 jaar bezig met vele vormen van bedrijfsnieuws, zowel geschreven als gefilmde journalistiek. Begeleidde ook teams en managers op het gebied van (marketing) communicatie en public relations.

Meer informatie is te vinden op www.wendbaar.nu

Dick Maes Broekema en Nelieke Komen
(Foto: Dick Maes Broekema en Nelieke Komen)