Lezing ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters

Op 16 mei zal Sam Tomlow (o.a. vrijeschoolleerkracht) vertellen over haar boek waarin zij haar onderzoek beschreven heeft naar de mogelijkheden tot groei van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong in de vrijeschool.

Zij put uit eigen ontdekking, frustratie en plezier met haar twee kinderen en houdt deze ervaringen aan tegen de bron van waaruit de vrijeschool werkt en tegen wetenschappelijk onderzoek.

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong Voor ouders is de kleuterschool veelal het eerste moment dat zij in aanraking komen met het onderwijs van hun kind. De overstap van je kind thuis opvoeden naar samen met de leerkracht je kleuter ondersteunen op zijn of haar weg naar zelfstandig mens, vraagt gewenning en afstemming. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Sommige kinderen kunnen zich op één of meerdere gebieden sneller ontwikkelen dan anderen. Deze voorsprong kan bijvoorbeeld ontstaan door oudere broers en zussen waar de kleuter van kan leren, door een opvoedingsstijl die zich richt op de dialoog en het denken, of omdat het kind van nature informatie goed kan verwerken en snelle denksprongen maakt. Hoe kun je als ouder en als leerkracht een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong ondersteunen? Welke onderwijsvraag stelt dit kind? Dit boek neemt je mee in deze vragen en de verrassingen die een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong meebrengt.

Sam Tomlow (1971) is juf op de Vrije School Amersfoort. Sinds 2001 ondersteunt ze ouders, leerkrachten en kinderen in het leven en leren met een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid. Ze schreef het boek Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong (2019) en het boek Hoogbegaafdheid bezien vanuit de menskunde (2017) en geeft lezingen en trainingen op scholen.

Datum :  Woensdag 16 mei 2019
Tijd: Inloop vanaf 19.15. Start lezing 19.30.
Plaats: Vrije School Valentijn, Vliepad 1 Harderwijk
Kosten: Na afloop vrijwillige bijdrage