Lager gebruikelijk loon vanwege coronacrisis mag

Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een bv, mogen de bv en aanmerkelijkbelanghouder in 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken.

Aan het einde van het jaar stelt de bv het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen.  Dat meldt Forum Fiscaal Dienstverleners op LinkedIn.

Voor een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) mag je het gebruikelijk loon voor 2020 dus achteraf bepalen. Dan is duidelijker wat de invloed van de coronacrisis is op de bv. Je hebt dan meer inzicht in het bepalen van de hoogte van het gebruikelijk jaarloon.

Let op: loon dat de ab-houder al genoten heeft over verstreken perioden in 2020, kan niet teruggedraaid worden. De bv en ab-houder kunnen alleen over toekomstige maanden in 2020 het loon verlagen.

Aangiften loonheffingen
Bij verlaging van het maandloon vermeld je in de aangiften loonheffingen het loon dat de ab-houder heeft genoten, inclusief het eventuele loon in natura, bijvoorbeeld privégebruik auto.

Uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar of op het moment waarop de dienstbetrekking eindigt, bepaal je wat het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 is. Als de bv te weinig loon heeft betaald, moet de bv het verschil als loon aangeven en daarover loonheffingen berekenen.

Geen verzoek om vooroverleg
De bv en ab-houder mogen een tijdelijk lager loon overeenkomen. Daar is geen verzoek om instemming van of vooroverleg met de Belastingdienst voor nodig. Je hoeft dus geen verzoek om vooroverleg in te dienen.

Bron: Accountancy Vanmorgen