Lage huurverhoging voor huurders UWOON

UWOON past per 1 juli 2019 de huurbedragen aan. Net als vorig jaar kiest UWOON voor een terughoudend huurbeleid. De gemiddelde huuraanpassing ligt daarmee onder het inflatieniveau en ruim onder de maximaal toegestane verhoging. Alle huurders krijgen voor 1 mei persoonlijk bericht.

Afhankelijk van de huidige huur en huishoudinkomen ligt de huuraanpassing tussen 0% en 5,6% (wettelijk bepaald). Net als vorig jaar kiest UWOON voor een terughoudend huurbeleid. Hiermee komt de corporatie tegemoet aan de afspraken in het Sociaal Huurakkoord dat koepelorganisatie Aedes met de Woonbond sloot.

Terughoudend huurbeleid
De meeste huurders gaan tussen 0% en 1,6% meer betalen. ‘Met een terughoudend huurbeleid dragen we bij aan de blijvende betaalbaarheid van het wonen. Zo is het voor huishoudens die aangewezen zijn op huurtoeslag mogelijk om de huur te laten bevriezen. Dat kan als de huur hoger is dan 607,46 euro voor een- en tweepersoonshuishoudens of 651,03 euro voor drie- en meerpersoonshuishoudens. Daarnaast heeft de corporatie besloten om inkomensafhankelijke huurverhoging te vragen. De huuraanpassingen bieden UWOON voldoende ruimte om te investeren, bijvoorbeeld in het energiezuiniger maken van onze woningen’, zegt Iris Uittien, manager Wonen van UWOON.

Huurbeleid in overleg met huurdersorganisaties
Corporaties hebben binnen de wettelijke regels een eigen huurbeleid dat aansluit bij hun woningmarkt. Een ruime meerderheid van de corporaties kiest daarbij voor variaties in hun huuraanpassingen, blijkt uit een enquête van Aedes. Vaak is daarvoor de kwaliteit van de woning bepalend.

UWOON bepaalt het huurbeleid na overleg met de huurdersorganisaties. ‘Deze maken zich zorgen over de betaalbaarheid van het wonen en adviseerden om, gezien de te verwachten woonlastenstijgingen voor huurders, 0% huurverhoging in rekening te brengen en voor de hogere inkomens alleen het inflatiepercentage’. De corporatie meent echter dat er geen sprake is van een huurverhoging. De huren worden slechts geïndexeerd met inflatie. Een percentage die naar verwachting lager ligt dan de prijsontwikkeling voor onder andere onderhoud en nieuwbouw. Uittien: ‘Het zou onredelijk zijn wanneer woningcorporaties lastenverhogingen door overheid en andere ontwikkelingen zou moeten compenseren’.

UWOON blijft investeren
UWOON is blij dat ze de huuraanpassing opnieuw beperkt kan houden. ‘Betaalbaarheid is belangrijk. Voldoende huurinkomsten zijn uiteraard wel nodig om te investeren. Bijvoorbeeld in onderhoud, duurzaamheid of nieuwbouw. Gelukkig lukt dat met deze beperkte huurstijging’. Vorig jaar was de huurverhoging 0,8%. In hetzelfde jaar investeerde de corporatie 1,6 miljoen euro in duurzaamheidsmaatregelen waar huurders geen huurverhoging voor betalen. Daarnaast nog eens 2 miljoen euro in zonnepanelen. Daar betalen huurders, via de servicekosten, wel een maandelijkse bijdrage. 30% van de investering komt voor rekening van UWOON. ‘Het mooie is dat de huurder de huuraanpassing terugkrijgt in de vorm van extra verduurzamingsmaatregelen’.

In sommige gevallen houdt UWOON de huuraanpassing zelfs op 0%. Zo zorgt de corporatie ervoor dat de huren van sociale huurwoningen onder de liberalisatiegrens blijven van 720,42 euro. Ook wil UWOON van voldoende woningen de huurprijs bereikbaar houden voor mensen met recht op huurtoeslag.