Kwijtschelding nu ook voor zzp’ers met weinig verdiensten

Door Harry Schipper – Zzp’ers en kleine zelfstandigen die te weinig inkomsten hebben, kunnen met ingang van dit jaar de gemeente Harderwijk om kwijtschelding van lokale belastingen vragen.

Met dit besluit van B en W krijgen zzp’ers en kleine zelfstandigen dezelfde behandeling als andere inwoners op bijstandsniveau.

Tot dusver kon het voorkomen dat een zzp’er of kleine zelfstandige minder dan het bijstandsniveau verdiende en tóch niet in aanmerking voor kwijtschelding kwam. Aan die ongelijkheid komt dus nu een einde.

De gemeente voert al jaren een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid om zo de armoede in de stad tegen te gaan. Wie qua inkomsten op of onder het bijstandsniveau zat, hoefde dan niet de aanslagen voor de afvalstoffen- en rioolheffing te betalen. Ook 65-plussers met te lage inkomsten kwam hiervoor in aanmerking, evenals gezinnen die door hoge uitgaven van kinderopvang weinig overhielden om van te leven. Afgelopen zomer nam de meerderheid van de gemeenteraad een motie aan die tot uitbreiding van de kwijtscheldingsregeling moest leiden, zodat ook zzp’ers en kleine zelfstandigen voor kwijtschelding aan aanmerking kunnen komen.

In Harderwijk zijn ongeveer 1800 zzp’ers op een totaal van 17.600 werknemers. Er zijn 25 zzp’ers die een Bbp-uitkering mogen aanvragen, zo weten ze bij de gemeente. Zo’n uitkering vult hun inkomen dan aan tot bijstandsniveau. Die groep kleine ondernemers komt voortaan sowieso in aanmerking voor kwijtschelding. Daarnaast is er nog een onbekend aantal kleine ondernemers die een inkomen op of onder bijstandsniveau heeft, maar geen Bbz-aanvulling ontvangt. Als deze ondernemers zich melden moet eerst hun inkomen worden getoetst.

Dat toetsen op inkomen en vermogen is lastig en gaat daarom een extern bureau doen. De gemeente schat in dat dit jaar zo’n twintig zzp’ers kwijtschelding willen aanvragen. Opgeteld met de kosten van het externe inkomens-toetsings-bureau kost het de gemeente dan zo’n kleine 13 duizend euro.