Kwetsbare papa’s en zwangere mamma’s krijgen betere hulp

Door Harry Schipper – In Harderwijk start deze maand een project voor hulpverleners van uiteenlopende hulpinstanties om aanstaande of kersverse jonge ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) beter te leren begrijpen en stukken beter te kunnen ondersteunen dan nu.

‘Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar jong ouderschap’ heet het bijna 450 duizend euro kostende programma dat de hulpverleners beter leert samenwerken en uitdokteren hoe ze LVB-ouders zo kunnen helpen dat hun kinderen een kansrijkere start in het leven krijgen

In Harderwijk en omliggende gemeenten komen relatief veel gezinnen voor met ouders die een licht verstandelijke beperking hebben. Dat heeft te maken met het feit dat er hier veel instellingen gevestigd zijn voor mensen met een LVB. Daarnaast zijn er ook nog eens veel instellingen voor jeugdigen op de Veluwe. Deze jongeren gaan vaak in en om Harderwijk wonen. Geschat wordt dat het in Harderwijk alleen al zo’n 450 gezinnen gaat en in de omliggende gemeenten om twee- tot driehonderd gezinnen.

Veel kwetsbare zwangere vrouwen of kwetsbare ouders krijgen niet - of niet tijdig - de hulp die ze nodig hebben. De LVB-problemen worden ook nog eens vaak (te) laat herkend en onderkent, waardoor problemen als ziekte, verslaving, uitval op school, opleiding of werk, werkloosheid, armoede, schulden en stress in deze gezinnen zich opstapelen en vaak van generatie op generatie doorgegeven worden. Het gebrek aan hulp brengt niet alleen veel ongemak in deze gezinnen, maar leidt er ook toe dat hulpverleners zich niet goed raad weten hoe ze het beste kunnen helpen. Het gebrek aan passende hulp leidt uiteindelijk ook nog eens tot hoge maatschappelijke kosten in de vorm van bijvoorbeeld uitkeringen, schuldsaneringen, GGZ, jeugdhulp en uit-huis-plaatsingen.

Een aantal lokale en regionale instanties heeft samen met de gemeente Harderwijk het initiatief genomen om het probleem aan te pakken en daarmee voor meer kinderen in Harderwijk en omliggende gemeenten passende kansen te creëren. Er waren twee jaar geleden al initiatieven gestart, maar dat kan allemaal veel beter, vinden de hulpinstanties zelf. Er valt nog veel te winnen als het gaat om deskundigheidsbevordering, kennis van benadering, verbetering van gespreksvoering en hoe de leden binnen de prenatale zorgteams elkaar op de hoogte houden van de problemen die er spelen.

De hulpverleners gaan ook aandacht geven aan de rol die vaders en grootouders kunnen spelen. Ze schakelen ook ervaringsdeskundigen van het Praktijkhuis Harderwijk in. In Harderwijk doen naast de gemeente verder mee Puur Persoonlijk, MEE samen Veluwe, Icare, De Kraamvogel Oost, Ambulante Hulpverlening Midden Nederland, Verloskundigenpraktijk Harderwijk en Verloskundigenpraktijk De 9 Maanden. Het hulpprogramma wordt de eerste vier jaar gesubsidieerd door ZonMw.