Kleurrijk voorstel rondom regenboogzebrapad opnieuw naar de raad

Aanstaande donderdag 4 oktober zal op initiatief van de VVD Harderwijk-Hierden, D66 en Harderwijk Anders het voorstel voor een regenboogzebrapad opnieuw richting de gemeenteraad gaan. 

VVD raadslid Menno Doppenberg, die begin 2017 tevergeefs het idee naar voren bracht, gaat zich hier hard voor maken. 

Begin vorig jaar was er veel te doen omtrent dit onderwerp. Waar meerdere partijen het belang van een dergelijk symbool benadrukten, vond een meerderheid toen dat dit statement in Harderwijk onnodig was en niet bijdraagt aan de gelijkwaardige behandeling van bijvoorbeeld de LHBTI community.                   
 
Dat is ontzettend jammer, aldus Menno Doppenberg. ”Het  regenboogzebrapad is geen oplossing voor het ongelijkheidsgevoel wat sommige inwoners van Harderwijk en Hierden omwille van hun geloof, afkomst of seksuele voorkeur ervaren, daar zijn wij ons van bewust. Echter, is het wel een statement waarmee je als gemeente kan laten zien dat iedereen in onze mooie gemeente welkom is en dat je je daar keihard voor inzet”.

Ontzettend mooi was het om te zien dat nadat het voorstel was verworpen, in het holst van de nacht door onbekenden met stoepkrijt alsnog een regenboogzebrapad was aangelegd ter hoogte van parkeergarage de Houtwal.

De volgende dag kwamen talloze mensen het pad bekijken. Kinderen speelden vrolijk door te huppelen over de gekleurde strepen, op het looppad tussen de twee zebrapaden in. Een speels en kleurrijk symbool, maar wel met een inhoudelijke boodschap. De initiatiefnemers hopen dat dit een trigger is voor inwoners om het onderwerp bespreekbaar te maken. Nog steeds blijkt dat met name binnen de LHBTI doelgroep wordt geworsteld met het openlijk uitspreken van wie je bent of wil zijn.

Gelukkig bleef het na vorig jaar niet stil rondom dit onderwerp. Vorig jaar heeft de gemeente Harderwijk zich op initiatief van de raad laten aansluiten als regenbooggemeente. Regenbooggemeentes zetten zich actief in voor de acceptatie van de LHBTI doelgroep. De lokaal opgerichte community Village People helpt hierbij door bijeenkomsten te organiseren waarbij het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt en waar LHBTI’ers elkaar kunnen ontmoeten.

De initiatiefnemers geven aan dat er de komende jaren wordt gewerkt aan een roze agenda.

Waarbij onder andere wordt gewerkt aan de acceptatie van roze ouderen in het gemeentehuis. “Voor de wet mag dan iedereen gelijk zijn, maar een gevoel van jezelf gelijkwaardig voelen is niet iets wat afhangt van een tekst in het wetboek. Je moet het ervaren. En wij als gastvrije stad zouden er alles aan moeten doen om dat gevoel bij onze inwoners te waarborgen.”

Het voorstel kan al op een meerderheid rekenen met het aantal zetels dat de initiatiefhouders samen hebben. De verwachting is dat voor 1 januari 2019 het zebrapad op de Vitringasingel ten aanzien van de Houtwalgarage is gerealiseerd. Gekozen is voor een regenboogzebra op het gedeelte tussen de huidige twee zebrapaden in zodat er verkeerstechnisch geen gevolgen zijn voor de verkeersveiligheid.