Katholieken starten kerkelijk jaar met drankje voor iedere belangstellende

Onder het motto ‘Bruggen Bouwen’ start de Catharinakerk op zondag 1 september om 11.00 uur het nieuwe kerkelijk jaar. 

Daarbij gaat er via Facebook en Youtube een digitale uitnodiging de deur uit voor iedereen die daar mogelijk belangstelling voor heeft. Op deze manier wil de Kerk ook gelovigen bereiken die normaal gesproken niet of niet zo vaak in de kerk komen.

Vorige Facebookberichten met uitnodigende kerkelijke boodschappen werden op Facebook meer dan 5000 maal per maand bekeken. Hoewel er sprake is van een lichte stijging van het aantal kerkbezoekers is nog niet vast te stellen of dit aan de campagnes van de Catharinakerk op sociale media is te danken.
 
Bij de start van het kerkelijk jaar wil de Catharinakerk – voluit: Katholieke Geloofsgemeenschap van de H. Catharina - zoveel mogelijk geloofsgenoten betrekken, waarbij het gezelligheidsaspect van het samenzijn ook een rol speelt. Vandaar dat er na de kerkdienst – in Katholieke kringen de ‘Mis’ genoemd - onder het genot van een (alcoholisch) drankje en een hapje alle gelegenheid is om ervaringen en vakantieverhalen uit te wisselen en kennis met elkaar te maken. 
 
De komende maanden worden de zondagse missen al om 09.15 uur gehouden. Dit vroege tijdstip houdt verband met het feit dat de betreffende pastoors meerdere diensten leiden per zondag. De komende tijd staat de Catharinakerk als eerste op de rol. Volgend jaar kunnen de parochianen wat langer in bed blijven, omdat de mis dan weer om 11.00 uur plaatsvindt. Veel kerkdiensten worden verzorgd door eigen parochianen. Elke derde woensdag van de maand is er om 9.30 uur een mis, waarin wél een geestelijke voorgaat. Deze bijeenkomst voorziet in een zekere behoefte; het aantal bezoekers op die ochtend neemt langzamerhand toe. Meer nieuws is te vinden op www.facebook.com/catharinakerkharderwijk