Kans groot op bouw flinke sporthal ‘Sypel III’ tegelijk met zwembad

Door Harry Schipper – Er tekent zich een meerderheid van de Harderwijkse gemeenteraad af, die voorstander is van de bouw van een flinke sporthal op de plek waar nu het oude binnenbad van De Sypel ligt.
 

Alleen de raadsfracties van Harderwijk Anders, D66 en Gemeentebelang zijn er niet van overtuigd dat de 4,5 miljoen euro kostende bouw terecht de voorkeur verdient boven het plan van de Harderwijkse Stichting Sla een Shuttle voor een sporthal die twee miljoen euro minder kost.

Raadslid Kimberley van Eijkel van Harderwijk Anders was donderdagavond tijdens de online videovergadering van de commissie Samenleving uitermate kritisch over het voorstel dat het college van B en W nu aan de raad heeft voorgelegd. In dat voorstel wordt een vergelijk gemaakt tussen twee plannen.

Het ene plan heet sporthal ‘Sypel III’ en is gemaakt door het in sporthallen en zwembaden gespecialiseerde bureau Drijver en Partners in opdracht van het college. Dat bureau heeft de sporthal getekend op de plek waar nu nog het binnenbad van De Sypel ligt. Dat wordt na veertig jaar gesloopt en ietsje verderop herbouwd. Wethouder Marcel Companjen wil haast maken met dat plan, want dan kan het nog dit jaar tegelijk met de bouw van het nieuwe zwembad worden aanbesteed. Dat scheelt veel geld, is zijn gedachte. Om vaart te maken heeft hij het plan daarom al verder laten uitwerken.

Het andere plan, van Stichting Sla een Shuttle, waarin onder andere Badminton Club Harderwijk is vertegenwoordigd, is sinds de laatste raadsvergadering over de sporthalplannen in december vorig jaar niet nader uitgewerkt. De Harderwijkse architect Victor Schölvinck berekende dat de bouwkosten ‘maar’ 2,5 miljoen euro kosten. Dus twee miljoen minder dan het ‘gemeentelijke’ plan bij De Sypel.

Van Eijkel kwam dat niet eerlijk voor: “Het lijkt alsof het college een hele sterke voorkeur heeft voor Sypel III. Mij bekruipt het gevoel dat er naar Sypel III is toegeschreven”. De wethouder bestreed dat: “Ik heb juist precies gedaan wat u als raad aan mij heeft gevraagd. Het college wil graag doorgaan met deze ontwikkeling waarbij we de sporthal en het zwembad gelijktijdig kunnen aanbesteden, ondanks de grote financiële onzekerheden die door corona op ons afkomen en het uitblijven van de meicirculaire”. In die meicirculaire laat de rijksoverheid altijd in mei weten op hoeveel geld de gemeenten van het Rijk kunnen rekenen.

Eenmansfractielid Bert Holleman van Gemeentebelangen vroeg zich daarom af ‘hoe reëel het is om dit plan door te zetten, gezien het kostenplaatje’. “Dat is aan de raad”, aldus de wethouder. Companjen gaf toe dat er ook voor de gemeente Harderwijk ‘zwaar weer op komst is’. Hij liet zich kritisch uit over het plan van de badmintonclubs. “Dat voorstel kent grote financiële risico’s”, zei hij bij herhaling, doelend op vooral de jaarlijkse exploitatiekosten van de sporthal. Het argument van voorzitter Ernst Eikelenboom van BC Harderwijk dat ‘hun’ architect Schölvinck de becijferde kosten voor de sporthal baseert op deugdelijk cijfermateriaal veegde hij van tafel: “Met alle respect voor Schölvinck, maar het bouwen van een sporthal is niet vergelijkbaar met de bouw van een kantoor”.

De commissieleden die de VVD, SGP, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en PvdA vertegenwoordigen, vonden de informatie van wethouder Companjen voldoende om nog deze maand in de raad over zijn voorstel een besluit te nemen. HA, D66 en GB beraden zich nog. Van Eijkel kondigde alvast een amendement aan waarin B en W wordt opgedragen te waarborgen dat álle binnensportverenigingen in Harderwijk straks goed uit de voeten kunnen in de nieuwe sporthal. De toezegging van de wethouder dat dit goed komt, vond zij onvoldoende: “Dat zei het college ook bij de bouw van de andere sporthallen van De Sypel en toen bleek achteraf tóch dat daarbij fouten zijn gemaakt”.