Jonge palingen uitgezet in de Randmeren

Rond de 2.500.000 jonge palinkjes zijn 6 maart uitgezet. Verdeeld over het Wolderwijd en het Veluwemeer. Visserijbedrijven Peter Jansen en Jan Foppen uit Harderwijk zetten hun boten in om de uitzet mogelijk te maken. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de groei van de palingstand.

Glasaal dankt zijn naam aan zijn doorschijnendheid als waren zij gemaakt van glas. Duidelijk zichtbaar zijn het hart, de bloedbaan naar de staart en de oogjes. De rest van het beestje is geheel doorschijnend.

Glasalen (of glasaaltjes) zwemmen de grote afstand van de Sargassozee naar de Europesekust in ongeveer 2 jaar. Een glasaal weegt dan ongeveer 0,3 gram, is zo dik als een vulling van een pen en is ca. 7 cm lang. Klein zijn glasaaltjes wel dat laat deze foto duidelijk zien. Na het binnentrekken van de glasaal in zoetwater krijgt de glasaal zijn pigment en kleurt groen/grijs. Een leven van eten kan beginnen alvorens de paling als volwassen dier terugkeert naar het zoutewater om na lang zwemmen de oceaan weer te bereiken.


Waarom wordt er jonge paling uitgezet?

Palingen worden geboren in de oceaan. De jongen (glasaaltjes) kunnen niet zelfstandig langs de Europese kustbarrières komen, om zoetwater te bereiken waar ze op willen groeien. Daardoor heeft de palingstand in het verleden veel schade opgelopen. In heel Europa geldt sinds 2009 de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten.

Dit ligt vast in de Europese Aalverordening en het Nederlands Aalbeheerplan. De glasaaltjes zijn afkomstig van de Franse kust, meegevoerd door oceaanstromingen vanaf hun geboorteplek in de 6.000 kilometer verderop gelegen Sargassozee (Bermudadriehoek). De herbevolking levert een direct natuurvoordeel op: in veel gebieden waar grote hoeveelheden glasaal zich ophopen, zoals bij de Engelse en Franse riviermondingen, zou anders het overgrote deel van die glasaaltjes sterven.

De glasaal wordt daarom opgevangen en vervolgens uitgezet in door de overheid geselecteerde gebieden. Wanneer ze tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit deze gezonde leefgebieden terugzwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.

Glasaaltjes uitzetten Jan Foppen Harderwijk

Bron en Foto: Gastropedia