Huurbaas Praxis en gemeente in gesprek over toekomstige ontwikkelingen

Door Harry Schipper – Huurbaas Florian van Maanen van bouwmarkt Praxis aan de Verkeersweg en wethouder Jeroen de Jong hebben deze vrijdag besproken over de toekomstige invulling van het terrein waarop de bouwmarkt staat.
 

Vijf raadsfracties, onder aanvoering van het CDA, wilden eigenlijk meteen dat B en W onderzoekt om in het gebied Groot Sypel, waartoe ook het Praxis-terrein behoort, woningbouw te realiseren, al dan niet met een ‘commerciële plint’, winkels dus.

CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP dienden donderdagavond tijdens de raadsvergadering een motie in waarin ze B en W vroegen om onderzoek te doen. Die motie kreeg echter geen steun van D66, VVD en Harderwijk Anders en werd met twaalf stemmen voor en veertien tegen daarom verworpen.

CDA-raadslid Gerdien Morren merkte al tijdens de bespreking van het bestemmingsplan De Harder in de eerder gehouden commissie Ruimte, dat Van Maanen best wil meewerken aan de ontwikkeling van het gebied Groot Sypel. Onlangs tekenden ook het iets verderop gelegen Morgencollege en de gemeente een intentieverklaring om in het gebied Nieuw Weiburg een nieuw schoolgebouw te realiseren, zodat het huidige, oude gebouw leeg komt te staan. “Er ligt een mooie kans, die willen we graag onderzocht hebben”, aldus Morren.

Ze denkt daarbij allereerst aan de mogelijkheid om het gebied te ontwikkelen als woningbouwlocatie. Maar iets anders kan natuurlijk ook, want Groot Sypel, ingeklemd tussen grofweg het zwembad, het CCNV en de Verkeersweg biedt genoeg ruimte voor allerlei ontwikkelingen, zo stelde Morren namens de vijf fracties, die de motie indienden.

Morren vroeg B en W met plannen te komen. Wethouder Jeroen de Jong toonde zich daartoe bereid. Hij vertelde de raadsleden dat hij de volgende dag al met de eigenaar van het Praxis-pand een afspraak had om diens wensen en de mogelijkheden af te tasten. De Jong gaf daarbij aan dat er verschillende opties zijn voor de invulling van een nieuwe bestemming.

VVD-raadslid Menno Doppenberg vroeg daarop een schorsing aan voor overleg met zijn fractie en de fracties van Harderwijk Anders en D66. Na afloop liet hij weten de motie ‘een te zwaar instrument’ te vinden, omdat deze over het hele gebied Groot Sypel gaat, terwijl er nu allereerst met Van Maanen naar een bevredigende oplossing moet worden gezocht. Ook voor raadslid Edwin Enklaar (Harderwijk Anders) was de ‘open houding’ van de gemeente duidelijk en de motie dus ‘niet nodig’. Eenzelfde geluid kwam ook van D66: Thijs Melkert zei blij te zijn dat het gesprek al op stapel stond en dat zijn partij daarom tegen de motie ging stemmen.

De motie werd dus verworpen. Wel kreeg wethouder De Jong het verzoek om de aankomende commissievergadering te raadsleden bij te praten over de uitkomst van de bespreking met de pandeigenaar van Praxis.

Voorafgaand aan de motie stelde de raad unaniem het nieuwe bestemmingsplan Zeebuurt - De Harder vast.  Dat plan omvat de (grotendeels al gerealiseerde) bouw van 110 appartementen, twee supermarkten (Lidl en Dirk), een bouwmarkt (de Praxis!), een woonwinkel (Kwantum) en de al eerder vergunde Mc Donalds.

(Foto: Praxis Harderwijk)