Huisafval, een gemiste kans

Donderdag 9 juli 2020 is het besluit gevallen. We krijgen in 2021 een afvalsysteem, waarbij PMD (Plastic, Metaal/Blik en Drankenkartons) met nascheiding eruit worden gehaald.

Het CDA is daar niet voor en heeft samen met Harderwijk Anders in diezelfde raadsvergadering een poging ondernomen, d.m.v. een amendement op het voorstel, om PMD apart in te zamelen, in transparante zakken.

PMD is namelijk het grootste bestanddeel in de restafvalbak en door apart inzamelen zouden de inwoners van Harderwijk en Hierden hun restafval aanzienlijk kunnen verminderen. En dat is nodig, want de inwoners moeten vanaf 2021 per lediging, dus per keer dat je de bak aan de straat zet, betalen.

Die kans op minder restafval is nu dus verkeken, wat tot hoge kosten voor de inwoners kan gaan leiden. Dus geen aparte inzameling, maar nascheiding. Alle PMD moet dus in de grijze bak. Zoals bekend, en nu voor de hoogbouw en binnenstad ook mogelijk wordt, houden we papier en gft wel apart, in resp. de blauwe en groene bak. Ook blijven we glas naar ondergrondse containers wegbrengen.
 
Maar wat PMD betreft is er, volgens het CDA, totaal geen sprake van een financiële prikkel. Want je kan je bak niet leger krijgen en je kan je afvalstroom niet verminderen. “Voor de inwoners die al goed aan het scheiden waren, is er geen winst te behalen, helaas. Deze milieubewuste bewoners scheiden hun afval al heel goed en moeten nu dus plastic bij het restafval doen en daarvoor betalen”, aldus raadslid Peter Sels. Het CDA wil de inwoners serieus nemen en heeft daarom, samen met Harderwijk Anders, het genoemde amendement ingediend.

Met nascheiding is er geen sprake van het inzetten op bewustwording van het beter scheiden van het restafval, want PMD kan er ‘gewoon’ bij, in de grijze bak. Wat het CDA betreft een gemiste kans.
 
De inwoners die toch hun PMD apart willen inzamelen, kunnen dat bij het gemeentelijke afvalstation doen. Dat is gratis. Met het oog op de hoeveelheid PMD zullen mensen dat wekelijks moeten doen. Anders heb je een aanhangwagen nodig. Als veel inwoners dat gaan doen, is de vraag of de verkeersbewegingen die hierdoor per week ontstaan, goed voor het milieu zijn en of het afvalstation de toeloop aankan. Het antwoord op deze vragen weten we eigenlijk al.
 
Peter Sels
Raadslid CDA Harderwijk-Hierden