Hoornstra Ophof Infra: grondwerken in de regio

Door Marco Jansen - Het vernieuwde stationsgebied van Harderwijk, zandwinning in de kustzone van Zeewolde en het bouwrijp en woonrijp maken van Harderweide. Het is een greep uit de vele projecten waar Hoornstra Ophof Infra in de regio bij betrokken is.

Hoornstra Ophof
(Projectleider Marc Winkel en directeur Albert Gorelikow)

Het kantoor voor werkvoorbereiding en calculatie met werkplaats en opslag staat in Zwolle. Ook zijn er vestigingen in Doesburg en Apeldoorn.

Het Apeldoorns/Zwolse infrabedrijf telt 45 medewerkers (inclusief inhuur 110 man). Het infrabedrijf, met aan het hoofd directeur Albert Gorelikow (53) uit Apeldoorn, onderhoudt een goede relatie met de Noordwest-Veluwe. Projectleider Marc Winkel (38), uit het Drentse Hollandscheveld, werkt al 19 jaar met hem samen.
 
Hun eerste kennismaking met Harderwijk dateert al vanaf 2002. Het eerste aangenomen werk was begraafplaats De Elzenhof. Het ontwerp was van de gemeente Harderwijk en Ophof Infra nam de aanleg voor zijn rekening. Sindsdien waren zij tot 2012 onafgebroken werkzaam in Harderwijk, onder meer veel in Drielanden.
 
Hoornstra Ophof Infra, in 2012 ontstaan uit een samenwerking tussen Hoornstra en Ophof Infra, zette vanaf 2013 een nieuwe lijn in. Eerst met de reconstructie van de Van Maerlantlaan in de wijk Stadsdennen. Later gevolgd door de inbreiding van Stadsdennen-oost in meerdere fases en de reconstructie met fietspaden langs de Hoofdweg en Verkeersweg. Grote werken zijn de Burgemeester de Meesterstraat, reconstructie Oranjelaan en de herinrichting van het stationsgebied - een coproductie met in het bouwteam Reef-Strukton.

Sinds januari staat er een grote kantoorunit/directieverblijf in nieuwbouwplan Harderweide in Drielanden. ,,Voor deze nieuwe wijk doen we heel veel grondwerk: het bouw- en woonrijp maken, de aanleg van de Crescentplas, inrichting van het park en het aanpassen van de geluidswal langs de A28 naar de nieuwe norm’’, vertelt Gorelikow. 

Bouwrijp en woonrijp

Projectleider Winkel bestuurt de werken in onder meer Harderwijk. ,,Wij doen alle civieltechnische werkzaamheden die voorkomen in de wegenbouw. Voor het plan Harderweide hebben we de grond eerst bouwrijp gemaakt door aanleg van zandcunetten (contouren van de wegen) en riolering. Vervolgens zijn de bouwbedrijven aan de slag gegaan. Hierna gaan wij opnieuw de hele woonwijk door om alles definitief te bestraten inclusief parkeerplaatsen en trottoirs: het woonrijp maken.’’

Binnenkort wordt gestart met de aanleg van de Crescentplas. Recent is ook de inrichting van het park aangenomen. Winkel: ,,Dit wordt een watergang/plas met daaromheen een park met een structuur van voet- en fietspaden. Deze leggen we samen met VIC Landscaping aan, net als een grote hoeveelheid speeltoestellen voor de jeugd, waaronder een gezonken piratenschip. In combinatie met een diversiteit van bomen en beplanting zal dit leiden tot een park dat perfect aansluit bij de jonge bewoners van Harderweide en omgeving.’’  
 
Hoornstra Ophof Infra doet ook reconstructiewerkzaamheden in bestaande woonwijken en winkelcentra. Winkel: ,,We breken alles op en verwijderen daar waar nodig de oude riolering. Indien mogelijk hergebruiken we de vrijgekomen materialen; zo niet, dan worden deze vervangen door nieuwe materialen die voldoen aan de huidige norm. Meestal wordt er een tweede riool bij aangelegd om regenwater op te vangen. Het eindigt met een nieuwe weg, die dan weer tientallen jaren vooruit kan. Zo is afgelopen winter in Putten ook de Garderenseweg door ons gereconstrueerd.’’ 

Verticale Infiltratie

Een specialisme van Hoornstra Ophof Infra is verticaal infiltreren. Winkel: ,,Met speciale machines boren wij met een avegaarboor gaten in de grond van zes meter diep, rechtstandig (verticaal) naar beneden. Hier plaatsen wij een geperforeerde buis met infiltratiedoek in zodat het regenwater waar het valt, ter plaatse weer wordt teruggegeven aan de bodem. Het voordeel is dat schoon regenwater niet via een vies riool naar de zuiveringsinstallatie gaat waar het weer gezuiverd moet worden. Dat kost geld en capaciteit.’’ Naast kostenbesparing is verticale infiltratie ook praktisch, weet Gorelikow: ,,Met die extreme buien is het riool vaak te klein. Dat regenwater komt door verticale infiltratie niet meer in het riool terecht, maar wordt geïnfiltreerd en gebufferd en zo teruggebracht in de bodem.’’

In Ede gebeurt verticale infiltratie al. Winkel: ,,In opdracht van de gemeente koppelen we in drie jaar een duizendtal particuliere woningen af, zodat het rioolstelsel ontzien wordt. Het dakwater wordt via de regenpijp op eigen perceel teruggegeven aan de grond.’’ Verticale infiltratie valt of staat met de waterdoorlaatbaarheid van de bodem. ,,Dat varieert per regio. In de kleigrond van Zeewolde zal het niet kunnen. Maar de zandgrond in Putten is wel geschikt.’’ Gorelikow: ,,Daar hebben wij in 2014 een pilotproject voor de gemeente Putten uitgevoerd en met succes afgerond. Hierna zijn in Putten, daar waar het mogelijk was, verticale filters geplaatst voor de afvoer van regenwater in openbaar gebied.’’ 

Jurysport

Voor het project zandwinning kustzone Zeewolde heeft Hoornstra Ophof Infra het Lanterstrand en het Stille strand aangelegd. Ook wordt in het polderdorp winkelcentrum Gouwzee en nieuwbouwplan Molenbuurt bouwrijp en woonrijp gemaakt, evenals een kleine uitbreiding op kop Noordereiland naast de haven.
 
In Harderwijk is Lorentz III bouwrijp gemaakt. Voor 2019 is Harderweide het territorium. Gorelikow wil graag continueren binnen ‘het Harderwijkse’. ,,We hebben een goede relatie met de gemeente en willen die graag behouden. Uit ervaring weten we wat de gemeente wil hebben. Hoe ga je om met overlast, bereikbaarheid en parkeerproblemen? Daar wil de gemeente op voorhand iets van zien. Als aannemer moet je het beste inhoudelijke verhaal zien te maken, wat ook nog ‘smoelt’.’’

Wat vroeger op een bierviltje stond, is nu een papierwinkeltje. Doe je het als tien jaar geleden, dan doe je niet meer mee, is de ervaring. Gorelikow: ,,Vroeger liet de gemeente een bestek maken dat werd aanbesteed. Hier mocht je op inschrijven. Vandaag de dag zijn er meer opties. Eén daar van is EMVI: de economisch meest voordelige inschrijving. De wensen en eisen van de gemeente vormen de leidraad waar je een plan van aanpak op moet maken. Dat plan moet je goed aanvliegen - je moet zelf veel voorbereiden. Daar word je op beoordeeld. De toewijzing van het EMVI is een stuk uitdagender. Maar het blijft voor een deel ook een jurysport, waarin je de juiste snaar moet raken bij de beoordelaars.’’
 
Watermanstraat 37 7324 AJ Apeldoorn T: 055-3600021 www.hoornstra-infrabouw.nl

Bron: Stad in Bedrijf
Foto: Fotostudio Merjenburgh