Herinner je je Harderwijk: Vischmarkt in 1968

Deze week een oude foto van de Vischmarkt/Schapenhoek uit 1968

Deze foto is beschikbaar gemaakt door het Stadsmuseum en Herinner je je Harderwijk


Schapenhoek/Vischmarkt Harderwijk