Herinner je je Harderwijk: Pand drukkerij Mons

Deze week een oude foto van de Drukkerij Mons (1980), Schoenmakersstraat 2 in Harderwijk

Deze foto is beschikbaar gemaakt door het Stadsmuseum en Herinner je je Harderwijk


Drukkerij Mons Harderwijk foto uit 1980