Herinner je je Harderwijk: Palingrokerij Johannes Kok en Zn.

Deze week een oude foto van Palingrokerij Johannes Kok en Zn.

De foto is beschikbaar gesteld door Stadsmuseum Harderwijk en Herinner je je Harderwijk