Herinner je je Harderwijk (oude foto)

Deze week een foto van de Oliestraat in Harderwijk. De foto is beschikbaar gesteld door Stadsmuseum Harderwijk en Herinner je je Harderwijk

De Oliestraat Harderwijk: De Oliestraat lag vroeger tussen de Vulderstraat en de kleine Havenstraat in en aan de ene kant kwam hij uit in de Schoenmakersstraat en de andere kant aan de Vuldersbrink tegenover waar nu Bakkerij van Dongen is. De Oliestraat bestaat nu niet meer.

De Oliestraat in Harderwijk

Foto is afkomstig uit het Stadsmuseum Harderwijk