Herinner je je Harderwijk: lagere school Hierden

Deze week een oude foto van klas 4 van de lagere school in Hierden uit 1915.

De foto is beschikbaar gesteld door Stadsmuseum Harderwijk en Herinner je je Harderwijk.

Lagere school Hierden 1915