Herinner je je Harderwijk: Hulsink

Deze week een oude foto van Hulsink op de hoek van de Luttekepoortstraat en de Kleine Haverstraat in 1966.

De foto is beschikbaar gesteld door Stadsmuseum Harderwijk en Herinner je je Harderwijk


Hulsink Harderwijk 1966