Herinner je je Harderwijk: Flevoweg

Deze week een oude foto van de Flevoweg in Harderwijk.

De foto is beschikbaar gesteld door Stadsmuseum Harderwijk en Herinner je je Harderwijk


Flevoweg Harderwijk