Herinner je je Harderwijk: De Vischpoort met snelbuffet Flipper

Deze week een oude foto van de Vischpoort met snelbuffet Flipper

Deze foto is beschikbaar gesteld door het Stadsmuseum en Herinner je je Harderwijk


Snelbuffet Flipper Harderwijk vroeger