Herinner je je Harderwijk: De Vischpoort

Deze week een oude foto van de Vischpoort in Harderwijk.

Deze foto is beschikbaar gemaakt door het Stadsmuseum en Herinner je je Harderwijk

De Vischpoort Harderwijk