Herinner je je Harderwijk: De Hardersluis

Deze week een oude foto van de Hardersluis.

De foto is beschikbaar gesteld door Stadsmuseum Harderwijk en Herinner je je Harderwijk


Hardersluis Harderwijk