Herinner je je Harderwijk: De Hardersluis

Deze week een oude foto van de Hardersluis.

Deze foto is beschikbaar gemaakt door het Stadsmuseum en Herinner je je Harderwijk


Herinner je je Harderwijk oude foto Hardersluis