Herinner je je Harderwijk: De Donkerstraat

Deze week een oude foto van de Donkerstraat in Harderwijk.

De foto is beschikbaar gesteld door Stadsmuseum Harderwijk en Herinner je je Harderwijk

Donkerstraat Harderwijk vroeger