Herinner je je Harderwijk: Belastingkantoor

Deze week een oude foto van het Belastingkantoor aan de Couperuslaan in Harderwijk.

De foto is beschikbaar gesteld door Stadsmuseum Harderwijk en Herinner je je Harderwijk

Belastingkantoor Harderwijk