Herinner je Harderwijk: De Smeepoortstraat

Deze week in Herinner je Harderwijk: De Smeepoortstraat

De foto is beschikbaar gesteld door Stadsmuseum Harderwijk en Herinner je je Harderwijk