(Her-)Opening en inspectie Harderwijker loop- en wandelroute

Loop mee op 1 april 2023 met een een Sportief & Circulair initatief. Het realiseren van de loop- en wandelroute was een van de actiepunten uit de Sportbeleidnota 2006-2010. Zaterdag 1 april 2023 is een historische kans voor Harderwijk om te zien of beweegroutes inderdaad meer gezonde inwoners opleveren.

Met de herintroductie van de Harderwijker Loop- en Wandelroute komt een mooie beweegroute weer terug op de kaart van Harderwijk. Start 13:00 uur op de Scheepssingel in Harderwijk

Route 2008
De start- en finishplaats van de loop- en wandelroute is bij het kantoor van Stadstoezicht aan de Scheepssingel. Het parcours is bijna 5 kilometer lang en op enkele plekken nog gemarkeerd met routebordjes (aangebracht op lantaarn- en verkeersbordpalen). Het is ook mogelijk halverwege ‘in te stappen’. De route is afwisselend en loopt over bestaande (voet)paden onder andere langs Boulevard, Wolderwijd, St.Jansdal en de binnenstad.
 
Evaluatie veilige route
Tijdens de heropening van de Harderwijker Route 2008 kunnen de deelnemers het parcours inspecteren of deze nog voldoet aan de kwaliteitscriteria die de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) heeft opgesteld voor loop- en wandelroutes. Is de route nog overzichtelijk, gemarkeerd en veilig: met zo weinig mogelijk kruisingen met gemotoriseerd verkeer en heeft het nog steeds een vlakke ondergrond en is het nog goed verlicht. Daarnaast onderzoeken we of de route voor iedereen nog toegankelijk is. Gebreken kunnen worden doorgegeven aan [email protected]
 
Meer bewegen
De gemeente Harderwijk gaat ook in 2023 voor gezonde inwoners. Harderwijk zet zich actief in op bewegen in de openbare ruimte, waarmee we volwassenen stimuleren meer te gaan bewegen in de buitenlucht. Om de volwassenen in beweging te krijgen en belemmeringen weg te nemen, realiseert de gemeente Harderwijk aantrekkelijke beweegroutes.
 
Gezondheid toen en nu
Met de loop- en wandelroute wil (wilde) de gemeente Harderwijk stimuleren dat meer mensen vaker in beweging komen. Een half uur bewegen per dag bevordert de gezondheid, geeft meer energie en verkleint de kans op hart- en vaatziekten. Trimmen, joggen en (sportief) wandelen zijn prettige manieren om te bewegen. Route 2008 biedt iedereen de mogelijkheid om in eigen tempo en wanneer het hem/haar uitkomt, te werken aan de conditie.
 
Geschiedenis Route 2008
Zaterdag 12 april 2008 is Harderwijker loop- en wandelroute officieel geopend. Sportwethouder Rob Daamen verzorgde de openingshandeling, samen met de heer Jan Huurman van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Zij hebben toen met een grote groep wandelaarsde de route geheel gelopen. Het parcours is toen tot stand gekomen mede dankzij de inbreng van de KNAU, de gemeente Harderwijk, de Nederlandse Hartstichting, Atletiekvereniging Athlos, en de VVV. Het realiseren van de loop- en wandelroute was een van de actiepunten uit de Sportbeleidnota 2006-2010.

(Afbeelding Nachthok.nl)