Plan voor bruisend en sociaal ontmoetingscentrum oude bibliotheek Harderwijk

Een groep betrokken inwoners van Harderwijk, die hart heeft voor Harderwijk en samen wil werken met een groot aantal lokale maatschappelijke organisaties, ziet mogelijk hun plan, om van de oude bibliotheek een bruisend en sociaal ontmoetingscentrum te maken, sneuvelen. Het plan is volgens de betrokken inwoners onterecht door het College van B & W op de vierde plaats gezet. 

De gemeenteraad heeft op 14 september 2017 een motie aangenomen waarin stond dat de oude bibliotheek verkocht mocht worden onder voorbehoud dat er betaalbare woningen in de sociale huursector worden gerealiseerd, voor startende jongeren en/of ouderen.

De bibliotheek was een plek voor alle Harderwijkers en het verdient de voorkeur van de gemeenteraad, dat deze plek de openbare functie deels behoudt met als gewenste bestemming een sociaal maatschappelijke invulling en horeca met terras naar het Hortuspark om de levendigheid van de omgeving te stimuleren.

De initiatiefgroep, bestaande uit een tiental betrokken Harderwijkers, die samen met de in maatschappelijk vastgoed gespecialiseerde projectontwikkelaar ValuNed de oude bibliotheek wil kopen, heeft zich verenigd in de taakgroep ‘Hart voor Harderwijk’. Het zijn allemaal Harderwijkers, betrokken bij lokale netwerken die actief zijn in de haarvaten van onze samenleving. Zij doen dat zonder enig commercieel belang en willen bijdragen aan de visie van de gemeente om een ‘zorgzame en verbindende stad’ te zijn.

Zij hebben over hun plannen gesproken met Zorgdat, het Marius van Dokkum museum, Stad als Podium, Talent House, ondernemers en kerkelijke organisaties. Zij voelen zich verwant met deze plannen en zijn in staat om vrijwilligers te mobiliseren en activiteiten te initiëren in samenwerking met professionals van de op te richten stichting. Deze groep vindt dat hun plan volledig voldoet aan de uitgangspunten van de raadsbesluiten uit 2017. Daarnaast is het plan onderscheidend ten opzichte van de andere plannen.

In het plan worden namelijk 23 betaalbare woningen in de laagste sociale huurklasse gerealiseerd, vooral voor startende jongeren en mensen die door omstandigheden tijdelijke huisvesting zoeken. Twee doelgroepen waar de woningnood het hoogst is. Daarnaast geeft het plan invulling aan het verzoek van de raad om op de begane grond een sterke sociaal-culturele en maatschappelijke invulling te geven met oog voor kwetsbare groepen. Ook zijn ‘ondergeschikte detailhandel en horeca’ uitgewerkt in hun plan; ondergeschikt vanwege de literaire ontmoetingsplek waar zij boeken gaan verkopen en horeca professionals in dienst hebben die de gangmakers zijn van de activiteiten die ze willen organiseren.

Samen met vrijwilligers wordt een sociale huiskamer gecreëerd waar lezingen, TED Talks, workshops, informatieavonden, huiskamerconcerten en ontmoetingen gaan plaatsvinden. In samenwerking met de Museumwinkel willen ze er een prachtig centrum van maken waar ontmoeting, kunst, literatuur en muziek een mooie plek krijgen inclusief een toeristisch informatiepunt voor bezoekers van buiten Harderwijk. Zo wordt de oude bibliotheek een bruisend ontmoetingscentrum in de binnenstad. Nu lijkt het dat dit plan sneuvelt omdat in de beoordeling van de ingediende plannen prijs en duurzaamheid de doorslag geven.

De groep betrokken Harderwijkers kan zich niet voorstellen, dat de aan de raad voorgelegde keuze, de oorspronkelijke insteek was van het gemeenteraadsbesluit uit 2017 en hoopt dat er politiek draagvlak is voor het plan ‘Hart voor Harderwijk’.

Namens de taakgroep Hart voor Harderwijk bestaande uit de volgende leden: Theo Aerts, Jaap Vogelaar, Annemieke ten Hove tel. 06-42935275, Hermann Toebes, Henk Fijnenberg, Elly den Harde,r Peter Modder, Ernst Vonkema,n Bernard van Weeghel, Herman Bezemer (ValuNed) en Ronnie Kuiper (architect).

Impressie oude bibliotheek Harderwijk
Interieur oude bibliotheek Harderwijk
Oude bibliotheek Harderwijk